DRODZY PAŃSTWO,

oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer tegorocznej „Medycyny Faktów”. Na ponad 150 stronach znajdą Państwo wiele artykułów i… i bardzo dużą różnorodność tematyki medycznej: choroby sercowo-naczyniowe, gastroenterologiczne, metaboliczne, pulmonologiczne, psychiatryczne, urologiczne, nefrologiczne, zagadnienia położnicze, dermatologiczne, dietetyczne oraz dotyczące leczenia bólu, zapaleń i antybiotykoterapii. Część z nich jest zresztą trudna do jednoznacznego sklasyfikowania, gdyż stanowi pogranicze różnych chorób lub zespołów chorobowych albo pasuje równie dobrze do kilku dziedzin medycyny. Największa liczba artykułów jest tym razem poświęcona chorobom serca i naczyń, a w następnej kolejności chorobom gastroenterologicznym, a zwłaszcza eradykacji Helicobacter pylori i chorobie refluksowej przełyku.

Zwraca uwagę również różnorodność form przekazywania nam wiedzy medycznej. Oprócz zazwyczaj dominujących (także w tym numerze), działów: „Wybór leku w praktyce klinicznej” i „EBM – wątpliwości, kontrowersje, opinie” oraz podążających za nimi „Przypadków klinicznych opartych na EBM”, mamy też „Nowe standardy medyczne”, zawsze cenione artykuły o licznych powodach lub faktach wspierających konkretną ideę, profilach pacjentów lub punktach widzenia specjalistów. W tym numerze pojawi się także ciekawy ciekawy wywiad z ekspertem oraz równie intrygujące zapiski z wykładu. Są też ważne artykuły wychodzące poza tematykę stricte farmakologiczną, na przykład „Syndrom poszpitalny – jak mu zapobiegać?”.

Do powtarzanego przeze mnie terminu „różnorodność” mogę jeszcze dodać różnorodność wśród piszących do „Medycyny Faktów” 1/2024 autorów, ponieważ żaden z nich nie napisał więcej niż dwóch prac. Palma pierwszeństwa wśród autorów bieżącego numeru tym razem należy się dwóm paniom: profesor Dominice Dudek oraz profesor Anicie Gąsiorowskiej.

Jestem przekonany, że bieżący numer „Medycyny Faktów” będzie się Państwu podobał.  Miłej lektury.

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Opublikowane: 2024-03-31