Optymalizacja terapii hipotensyjnej na przykładzie opisu przypadku pacjenta Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bartosz Krzowski
Paweł Balsam

Abstrakt

Nadciśnienie tętnicze to jeden z najważniejszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Obecnie dostępnych jest szereg opcji terapeutycznych pozwalających w znaczącej większości przypadków uzyskać odpowiednią kontrolę choroby. Warto pamiętać, że nadciśnienie tętnicze to choroba często postępująca, a co za tym idzie – wymagająca regularnych korekt w zakresie farmakoterapii. Dzięki temu istnieje możliwość zmniejszenia ryzyka wystąpienia groźnych zdarzeń niedokrwiennych w przyszłości.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Krzowski, B., & Balsam, P. (2024). Optymalizacja terapii hipotensyjnej na przykładzie opisu przypadku pacjenta . Medycyna Faktów , 17(1(62), 153-155. https://doi.org/10.24292/01.MF.0124.24
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Mancia G, Kreutz R, Brunström M et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). J Hypertens. 2023; 41(12): 1874-2071.
2. Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A et al. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. 2019; 5(1): 1-86.
3. Fagard RH, Celis H, Thijs L et al. Regression of left ventricular mass by antihypertensive treatment: a meta-analysis of randomized comparative studies. Hypertension. 2009; 54(5): 1084-91.
4. Klingbeil AU, Schneider M, Martus P et al. A meta-analysis of the effects of treatment on left ventricular mass in essential hypertension. Am J Med. 2003; 115(1): 41-6.
5. Salvetti M, Paini A, Bertacchini F et al. Changes in left ventricular geometry during antihypertensive treatment. Pharmacol Res. 2018; 134: 193-9.
6. Fogari R, Derosa G, Mugellini A et al. Effect of valsartan on adiponectine, leptin and resistine in hypertensive obese patients. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2005; 18(5).
7. Barylski M. Walsartan w terapii nadciśnienia tętniczego – czy możemy leczyć hipotensyjnie, wpływając jednocześnie na zaburzenia związane z otyłością? Choroby Serca i Naczyń. 2015; 12(5): 274-81.
8. Chalmers J, Arima H, Woodward M et al. Effects of combination of perindopril, indapamide, and calcium channel blockers in patients with type 2 diabetes mellitus: results from the Action In Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Controlled Evaluation (ADVANCE) trial. Hypertension. 2014; 63(2): 259-64.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>