Lista recenzentów 2023  

 

 1. Dr hab. n. med., prof. WUM Dariusz Białoszewski
 2. Prof. dr hab. n. med. Jarosław J. Fedorowski
 3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Hendrich
 4. Dr hab. n. med., prof. IK Tomasz Hryniewiecki
 5. Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
 6. Prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski
 7. Prof. dr hab. Paweł Kulesza
 8. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Z. Ratajczak
 9. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jerzy Wranicz
 10. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
 11. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kucia
 12. Prof. dr hab. n. med. Witold Rongies
 13. Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak
 14. lek. Aleksandra Jarecka