DRODZY PAŃSTWO,

numer drugi „Medycyny Faktów” jest obszerny – zawiera aż 22 artykuły. Dominuje w nich psychiatria, która wraz z neurologią stanowi temat 9 prac. Co ciekawe, ponad połowa z nich to artykuły praktyczne, napisane w coraz częściej stosowanej w „Medycynie Faktów” formie pracy poglądowej przedstawiającej lek, popartej opisem/opisami konkretnych przypadków klinicznych. Tak więc mamy opisy praktyczne: citalopramu, mianseryny, arypiprazolu, wenlafaksyny, lakozamidu, ozanimodu i kwasu walproinowego. Tematykę poglądową psychiatrii i neurologii uzupełnia artykuł porównujący, a właściwie komentarz do porównania dwóch rodzajów terapii – długo działającej podawanej w iniekcjach do klasycznego leczenia wczesnej fazy schizofrenii – oraz drugi artykuł przedstawiający rolę wczesnej diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego. W „Medycynie Faktów” znalazło się też dużo artykułów z zakresu gastrologii, prezentujących zalety stosowania famotydyny, metronidazolu i mebeweryny. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że prace z serii 10, 11 faktów lub powodów, dla których warto stosować dany lek ponownie są w „Medycynie Faktów” licznie reprezentowane, bo występują aż pięciokrotnie. Do tej kategorii należy też większość pozycji kardiologicznych znajdujących się w tym numerze. Są to: 10 powodów, dla których warto stosować bisoprolol, 10 powodów, dla których warto stosować telmisartan i telmisartan z hydrochlorotiazydem w terapii nadciśnienia tętniczego oraz praca opisująca zalety wieloletniego przyjmowania kandesartanu.

Pediatrzy z kolei prezentują w artykułach publikowanych w „Medycynie Faktów” dane naukowe na rzecz stosowania racekadotrylu w leczeniu ostrych biegunek i korzyści z podawania chemioterapeutyków w zakażeniach układu moczowego. Mamy ponadto w czasopiśmie artykuły dotyczące stosowania frakcji oleju awokado i oleju sojowego w chorobie zwyrodnieniowej stawów i korzyści płynących z zastosowania żelu nimesulidowego w leczeniu bólu z perspektywy fizjoterapeuty. Terapia bólu jest również tematem obszernego artykułu Ból zapalny w narządzie ruchu. Część „Medycyny Faktów” poświęconą przypadkom klinicznym uzupełnia praca na temat leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego ze współistniejącymi zaburzeniami wzwodu lub łagodnym przerostem prostaty. Numer zawiera też artykuł z nurtu medycyny metabolicznej stanowiący rozważania nad długością stosowania liraglutydu w otyłości dla osiągnięcia celów terapeutycznych.

Reasumując – aktualny numer „Medycyny Faktów” jest niezwykle zróżnicowany tematycznie. Życzę więc miłej i wszechstronnej lektury.

                                                                                Redaktor naczelny
                                                                     Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Opublikowane: 2022-06-20