Przypadki kliniczne pacjentów leczonych tadalafilem oraz solifenacyną Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bartosz J. Sapilak

Abstrakt

W artykule przedstawiono zasady terapii dwoma lekami urologicznymi – tadalafilem i solifenacyną. Zaprezentowano również przypadki kliniczne omawiające ich praktyczne zastosowanie. Pierwszy wykorzystywany jest głównie w leczeniu zaburzeń wzwodu i przerostu prostaty, drugi w terapii naglącego nietrzymania moczu, częstomoczu i parcia naglącego. Działanie tadalafilu opiera się na selektywnej i odwracalnej inhibicji specyficznej fosfodiesterazy cGMP typu 5. Zahamowanie aktywności enzymu przez tadalafil prowadzi do hamowania rozpadu i nasilenia działania cGMP w ciałach jamistych prącia, co przedłuża relaksację mięśni gładkich i powoduje napływ krwi do tkanek członka, a tym samym pomaga uzyskać i utrzymać wzwód. W tym wskazaniu lek stosujemy doraźnie, nie częściej niż 1–2 razy w tygodniu. W terapii łagodnego przerostu stercza leczenie opiera się na mniejszych dawkach tadalafilu, ale przyjmowanych codziennie.


Rozpoznanie zespołu pęcherza nadreaktywnego wymaga przede wszystkim zebrania wywiadu lekarskiego, wykonanie badania urodynamicznego nie jest konieczne. W terapii stosujemy leki antycholinergiczne, jednym z nich jest solifenacyna. Lek charakteryzuje wysokie powinowactwo do znajdujących się w pęcherzu i cewce moczowej receptorów muskarynowych M3 i M, cecha ta leży u podłoża dobrej tolerancji solifenacyny przez chorych. Rozpoznanie i leczenie obu omawianych zaburzeń leży w kompetencjach lekarzy rodzinnych, mają oni pełne prawo do diagnozowania problemu, ustalenia rozpoznania i inicjacji adekwatnej terapii.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Sapilak , B. J. (2022). Przypadki kliniczne pacjentów leczonych tadalafilem oraz solifenacyną . Medycyna Faktów , 15(2(55), 230-235. https://doi.org/10.24292/01.MF.0222.17
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Abrams P, Cardozo L, Fall M et al. The standarisation of terminology of lower urinary tract function: report from the standarisation. Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn. 2002; 21: 167-78.
2. Starczewski A, Brodowska A, Brodowski J. Epidemiologia i leczenie nietrzymania moczu oraz obniżenia narządów dna miednicy u kobiet. Pol Merkur Lekarski. 2008; 25(145): 74-6.
3. Robinson D, Giarenis I, Cardozo L et al. New developments in the medical management of overactive bladder. Maturitas. 2013; 76: 225-9.
4. Milsom I, Abrams P, Cardozo L et al. How widespread are the symptoms of overactive bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU International. 2001; 87(9): 760-6.
5. Milsom I, Abrams P, Cardozo L et al. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU Int. 2001; 87(9): 760-6.
6. Toozs-Hobson P, Elnapa A. Detrusor overactivity – an update. Br J Obstet Gynaecol. 2004; 111(suppl 1): 53-6.
7. Le TH, Ostergard DR, Bhatia NN. Newer pharmacologic options in management of overactive bladder syndrome. Curr Opin Obstet Gynecol. 2005; 17: 507-11.
8. Ikeda K, Kobayashi S, Suzuki M et al. M3 receptor antagonism by the novel antimuscarinic agent solifenacin in the urinary bladder and salivary gland. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2002; 335: 97-103.
9. Surkont G, Wlazlak E, Suzin J. Solifenacyna – pierwsze doświadczenia w leczeniu pęcherza nadreaktywnego. Prz Menopauzalny. 2006; 1: 43-6.