Citalopram i jego miejsce w praktyce klinicznej Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Błażej Misiak

Abstrakt

Citalopram to lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Został zarejestrowany do leczenia depresji, jednakże szereg badań wskazuje na możliwości jego zastosowania również w leczeniu niektórych zaburzeń lękowych oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Warto pamiętać, że w pewnych sytuacjach klinicznych zastosowanie citalopramu może okazać się optymalnym postępowaniem. W artykule przedstawiono historię trzech pacjentów, u których zastosowanie citalopramu okazało się skutecznym podejściem do leczenia depresji, które pozwoliło na uniknięcie potencjalnych działań ubocznych związanych ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych. Opisy przypadków przedstawiono w szerszym kontekście istniejącego stanu wiedzy dotyczącego farmakoterapii depresji.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Misiak, B. (2022). Citalopram i jego miejsce w praktyce klinicznej . Medycyna Faktów , 15(2(55), 250-254. https://doi.org/10.24292/01.MF.0222.20
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Stahl S. Citalopram. In: Stahl SM (ed). Podręcznik psychofarmakologii. Poradnik Lekarza Praktyka, Wydanie siódme. Via Medica, Gdańsk 2021: 110-4.
2. Bennett S, Thomas AJ. Depression and dementia: Cause, consequence or coincidence? Maturitas. 2014; 79(2): 184-90.
3. Raffaele R, Vecchio I, Giammona G et al. Citalopram in the treatment of depression in the elderly. Arch Gerontol Geriatr 2002; 8: 303-8.
4. Rocca P, Calvarese P, Faggiano F et al. Citalopram versus sertraline in late-life nonmajor clinically significant depression: A 1-year follow-up clinical trial. J Clin Psychiatry. 2005; 66(3): 360-9.
5. Steiner AJ, Recacho J, Vanle B et al. Quality of life, functioning, and depressive symptom severity in older adults with major depressive disorder treated with citalopram in the STARD study. J Clin Psychiatry. 2017; 78(7): 897-903.
6. Czernikiewicz A, Horoch T. Citalopram – lek antydepresyjny z grupy SSRI odkryty na nowo. Psychiatria. 2020; 17(3): 130-3.
7. McCarrell JL, Bailey TA, Duncan NA et al. A review of citalopram dose restrictions in the treatment of neuropsychiatric disorders in older adults. Ment Heal Clin. 2019; 9(4): 280-6.
8. Serretti A, Mandelli L. Antidepressants and body weight: A comprehensive review and meta-analysis. J Clin Psychiatry. 2010; 71(10): 1259-72.
9. Goodwin GM, Price J, De Bodinat C et al. Emotional blunting with antidepressant treatments: A survey among depressed patients. J Affect Disord. 2017; 221: 31-5.
10. Read J, Cartwright C, Gibson K. Adverse emotional and interpersonal effects reported by 1829 New Zealanders while taking antidepressants. Psychiatry Res. 2014; 216(1): 67-73.
11. Ma H, Cai M, Wang H. Emotional Blunting in Patients With Major Depressive Disorder: A Brief Non-systematic Review of Current Research. Front Psychiatry. 2021; 12: 792960.
12. Rosenblat JD, Simon GE, Sachs GS et al. Treatment effectiveness and tolerability outcomes that are most important to individuals with bipolar and unipolar depression. J Affect Disord. 2019; 243: 116-20.
13. Serretti A, Chiesa A. Treatment-emergent sexual dysfunction related to antidepressants: A meta-analysis. J Clin Psychopharmacol. 2009; 29(3): 259-66.
14. Bijlsma EY, Chan JSW, Olivier B et al. Sexual side effects of serotonergic antidepressants: Mediated by inhibition of serotonin on central dopamine release? Pharmacol Biochem Behav. 2014; 121: 88-101.
15. Reichenpfader U, Gartlehner G, Morgan LC et al. Sexual dysfunction associated with second-generation antidepressants in patients with major depressive disorder: Results from a systematic review with network meta-analysis. Drug Saf. 2014; 37(1): 19-31.
16. Taylor MJ, Rudkin L, Bullemor-Day P et al. Strategies for managing sexual dysfunction induced by antidepressant medication. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 5: CD003382.