Syndrom poszpitalny – jak mu zapobiegać? Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Karolina Karabin
Bartosz J. Sapilak

Abstrakt

W trakcie pobytu w szpitalu pacjent jest narażony na mnogość stresorów: niedobór snu, niską aktywność fizyczną, nieodpowiednie żywienie, stres psychiczny i fizyczny, które zaburzają homeostazę i powodują obciążanie allostatyczne organizmu. W konsekwencji dochodzi do osłabienia pacjenta i wystąpienia niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych, co naraża go na pojawienie się syndromu poszpitalnego i ponowną hospitalizację. Kluczowe znaczenie w prewencji ponownej hospitalizacji mają czynniki związane ze stylem życia: żywienie zapewniające odpowiednią podaż białka oraz aktywność fizyczna, pozwalają one na odbudowanie utraconej masy mięśniowej i przywrócenie zaburzonej homeostazy po pobycie w szpitalu. Podczas rekonwalescencji niezbędne może także okazać się zastosowanie doustnych preparatów odżywczych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Karabin, K., & Sapilak, B. J. (2024). Syndrom poszpitalny – jak mu zapobiegać? . Medycyna Faktów , 17(1(62), 89-93. https://doi.org/10.24292/01.MF.0124.14
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Jencks SF, Williams MV, Coleman EA. Rehospitalizations among patients in the Medicare fee-for-service program. N Engl J Med. 2009; 360: 1418-28.
2. Krumholz HM. Post-Hospital Syndrome – A Condition of Generalized Risk. N Engl J Med. 2013; 368(2): 100-2.
3. Yu J, Zhuang CL, Shao SJ et al. Risk factors for postoperative fatigue after gastrointestinal surgery. J Surg Res. 2015; 194(1): 114-9.
4. Waterer G. Recovery from community acquired pneumonia: the view from the top of the iceberg. Eur Respir J. 2017; 49(6): 1700571.
5. Farhan H, Moreno-Duarte I, Latronico N et al. Acquired Muscle Weakness in the Surgical Intensive Care Unit: Nosology, Epidemiology, Diagnosis, and Prevention. Anesthesiology. 2016; 124(1): 207-34.
6. Zisberg A, Shadmi E, Sinoff G et al. Low mobility during hospitalization and functional decline in older adults. J Am Geriatr Soc. 2011; 59(2): 266-73.
7. Wesselius HM, van den Ende ES, Alsma J et al. Quality and Quantity of Sleep and Factors Associated With Sleep Disturbance in Hospitalized Patients. JAMA Intern Med. 2018; 178(9): 1201-8.
8. Di Girolamo FG, Fiotti N, Milanović Z et al. The Aging Muscle in Experimental Bed Rest: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Nutr. 2021; 8: 633987.
9. Dirks M, Wall BT, van de Valk B et al. One week of bed rest leads to substantial muscle atrophy and induces whole-body insulin resistance in the absence of skeletal muscle lipid accumulation. Diabetes. 2016; 65(10): 2862-75.
10. Tolkin L, Vidberg M, Munter G. Basal serum cortisol levels predict a normal response to the Synacthen stimulation test in hospitalised patients. Intern Med J. 2022; 52(1): 105-9.
11. McEwen BS. Central effects of stress hormones in health and disease: understanding the protective and damaging effects of stress and stress mediators. Eur J Pharmacol. 2008; 583(2-3): 174-85.
12. Santos-Buelga C, González-Manzano S, González-Paramás AM. Wine, Polyphenols, and Mediterranean Diets. What Else Is There to Say? Molecules. 2021; 26(18): 5537.
13. Sobotka L (ed). Podstawy żywienia klinicznego. Edycja Czwarta. Wydanie Polskie. Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o., Kraków 2013.
14. Wunderle C, Gomes F, Schuetz P et al. ESPEN guideline on nutritional support for polymorbid medical inpatients. Clin Nutr. 2023; 42(9): 1545-68.
15. Prado CM, Landi F, Chew STH et al. Advances in muscle health and nutrition: A toolkit for healthcare professionals. Clin Nutr. 2022; 41: 2244-63.
16. Cawood AL, Elia M, Stratton RJ. Systematic review and meta-analysis of the effects of high protein oral nutritional supplements. Ageing Res Rev. 2012; 11(2): 278-96.
17. WHO. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. World Health Organization, Geneva 2020.
18. Dunstan DW, Dogra S, Carter SE et al. Sit less and move more for cardiovascular health: emerging insights and opportunities. Nat Rev Cardiol. 2021; 18(9): 637-48.
19. English KL, Paddon-Jones D. Protecting muscle mass and function in older adults during bed rest. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010; 13(1): 34-9.
20. Phillips SM, Paddon-Jones D, Layman DK. Optimizing Adult Protein Intake During Catabolic Health Conditions. Adv Nutr. 2020; 11(4): S1058-69.
21. Robinson SM, Reginster JY, Rizzoli R et al. Does nutrition play a role in the prevention and management of sarcopenia? Clin Nutr. 2018; 37(4): 1121-32.
22. Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM et al. National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report. Sleep Health. 2015; 1(4): 233-43.
23. Caraballo C, Dharmarajan K, Krumholz HM. Post Hospital Syndrome: Is the Stress of Hospitalization Causing Harm? Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2019; 72(11): 896-8.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>