Terapia lekiem złożonym kluczem do sukcesu, czyli lepiej razem niż osobno Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marcin Barylski

Abstrakt

Preparaty złożone to przyszłość leczenia. Lekarze mają coraz więcej doświadczeń praktycznych w ich stosowaniu, a także są świadkami pojawiania się na rynku farmaceutycznym nowych połączeń, które istotnie poprawiają współpracę z chorym oraz ułatwiają leczenie. Niezwykle ważny jest dobór substancji wchodzących w skład leku złożonego, ponieważ współczesna terapia polega nie tylko na uzyskaniu trwałej normotensji i/lub normokardii przy zachowaniu dobrej jakości życia, ale również na korygowaniu zaburzeń hemodynamicznych i metabolicznych, a przede wszystkim – na przedłużaniu życia poprzez redukcję zachorowalności i umieralności z powodu incydentów wieńcowych, niewydolności serca oraz udarów mózgu. W niniejszej pracy omówiono funkcję, jaką może pełnić preparat złożony będący połączeniem inhibitora konwertazy angiotensyny – ramiprilu, który oprócz działania hipotensyjnego wykazuje wybitne właściwości kardio- i wazoprotekcyjne, oraz β-adrenolityku – bisoprololu, będącego liderem wśród preparatów w swojej grupie terapeutycznej i mającego ugruntowaną pozycję w terapii kardiologicznej.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Barylski, M. (2024). Terapia lekiem złożonym kluczem do sukcesu, czyli lepiej razem niż osobno . Medycyna Faktów , 17(1(62), 95-102. https://doi.org/10.24292/01.MF.0124.15
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Mancia G, Kreutz R, Brunström M et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension Endorsed by the European Renal Association (ERA) and the International Society of Hypertension (ISH). J Hypertens. 2023; 41(12): 1874-2071.
2. Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A et al. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. 2019; 5(1): 1-84.
3. Claxton AJ, Cramer J, Pierce C et al. A systemic review of the associations between dose regimens and medication compliance. Clin Ther, 2001; 23: 1296-310.
4. Stephenson J. Noncompliance may cause half of antihypertensive drug “failures”. JAMA. 1999; 282: 313-4.
5. Gatley MS. To be taken as directed. JR Coll Gen Pract. 1968; 16: 39-44.
6. Saini SD, Schoenfeld P, Kaulback K et al. Effect of medication dosing frequency on adherence in chronic diseases. Am J Manag Care. 2009; 15: e22-e33.
7. Sokol MC, McGuigan KA, Verbrugge RR et al. Impact of medication adherence on hospitalization risk and healthcare cost. Med Care. 2005; 43: 521-30.
8. Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S et al. Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med. 2007; 120: 713-9.
9. Egan BM, Bandyopadhyay D, Shaftman SR et al. Initial monotherapy and combination therapy and hypertension control the first year. Hypertension. 2012; 59: 1124-31.
10. Wilke T, Weisser B, Predel HG et al. Effects of Single Pill Combinations Compared to Identical Multi Pill Therapy on Outcomes in Hypertension, Dyslipidemia and Secondary Cardiovascular Prevention: The START-Study. Integr Blood Press Control. 2022; 15: 11-21.
11. The Heart Outcome Prevention Evaluation Study Investigators. Effect of angiotensin-converting enzyme, ramipril on cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med. 2000; 342: 145-53.
12. HOPE/HOPE-TOO Study Investigators. Long-term effects of ramipril on cardiovascular events and on diabetes: results of the HOPE study extension. Circulation. 2005; 112(9): 1339-46.
13. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effect of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Lancet. 2000; 355: 253-9.
14. The DREAM Trial Investigators. Effect of ramipril on the incidence of diabetes. N Engl J Med. 2006; 355: 1551-62.
15. The Acute Infarction Ramipril Efficacy (AIRE) Study Investigators. Effect of ramipril on mortality and morbidity of survivors of acute myocardial infarction with clinical evidence of heart failure. Lancet. 1993; 342: 821-8.
16. Hall AS, Murray GD, Ball SG; on behalf of the AIREX Study Investigators. Follow-up study of patients randomly allocated ramipril or placebo for heart failure after acute myocardial infarction: AIRE Extension (AIREX) Study. Lancet. 1997; 349: 1493-7.
17. Pfeffer MA, Greaves SC, Arnold JM et al. Early versus delayed angiotensin-converting enzyme inhibition therapy in acute myocardial infarction. The healing and early afterload reducing therapy trial. Circulation. 1997; 95(12): 2643-51.
18. Kjoller-Hansen L, Steffensen R, Grande P. The Angiotensin-converting Enzyme Inhibition Post Revascularization Study (APRES). J Am Coll Cardiol. 2000; 35(4): 881-8.
19. Lièvre M, Guéret P, Gayet C et al. Ramipril-induced regression of left ventricular hypertrophy in treated hypertensive individuals. HYCAR Study Group. Hypertension. 1995; 25(1): 92-7.
20. Agabiti-Rosei E, Ambrosioni E, Dal Palu C et al. ACE inhibitor ramipril is more effective than the beta-blocker atenolol in reducing left ventricular mass in hypertension. Results of the RACE (Ramipril Cardioprotective Evaluation) study on behalf of the RACE study group. J Hypertens. 1995; 13: 1325-34.
21. Lonn E, Yusuf S, Dzavik V et al.; SECURE Investigators. Effects of ramipril and vitamin E on atherosclerosis: the study to evaluate carotid ultrasound changes in patients treated with ramipril and vitamin E (SECURE). Circulation. 2001; 103(7): 919-25.
22. Ruggenenti P, Perna A, Gherardi G et al. Renoprotective properties of ACE-inhibition in non-diabetic nephropathies with non-nephrotic proteinuria. Lancet. 1999; 354: 359-64.
23. Charakterystyka produktu leczniczego Axtil, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, tabletki; 11.2020.
24. Filipiak KJ, Grabowski M, Opolski G. Farmakologia kliniczna leków beta-adrenolitycznych. In: Grodzicki T, Januszewicz A, Opolski G (ed). Leki beta-adrenolityczne w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Via Medica, Gdańsk 2004.
25. Filipiak KJ, Tykarski A, Czarnecka D et al. Miejsce wazodylatacyjnych leków beta-adrenolitycznych w terapii nadciśnienia tętniczego i jego powikłań sercowo-naczyniowych. Stanowisko ekspertów. Nadciśnienie Tętnicze. 2010; 14: 421-33.
26. Mancia G, Dell’Oro R, Quarti-Trevano F et al. Angiotensin-sympathetic system interactions in cardiovascular and metabolic disease. J Hypertens Suppl. 2006; 24(1): S51-S56.
27. Strauss MH, Hall AS, Narkiewicz K. The Combination of Beta-Blockers and ACE Inhibitors Across the Spectrum of Cardiovascular Diseases. Cardiovasc Drugs Ther. 2023; 37(4): 757-70.
28. Prejbisz A, Klocek M, Gasowski J et al. Trends for beta-blockers use in a large cohort of Polish hypertensive patients: Pol-Fokus study. Arterial Hypertens. 2015; 19: 120-8.
29. Knuuti J, Wijns W, Saraste A et al.; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020; 41(3): 407-77.
30. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ et al.; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023; 44(38): 3720-826.
31. McDonagh TA, Metra M, Adamo M et al.; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021; 42(36): 3599-726.
32. Hindricks G, Potpara T, Dagres N et al.; ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021; 42(5): 373-498.