Racjonalna antybiotykoterapia na przykładach z codziennej praktyki Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aneta Nitsch-Osuch

Abstrakt

Racjonalna antybiotykoterapia definiowana jest jako właściwe stosowanie prawidłowo dobranych antybiotyków w uzasadnionych przypadkach. W pracy przedstawiono na przykładach z codziennej praktyki, jak dobierać antybiotyk w przypadku najczęstszych schorzeń (angina, zapalenie płuc itp.).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Nitsch-Osuch, A. (2024). Racjonalna antybiotykoterapia na przykładach z codziennej praktyki. Medycyna Faktów , 17(1(62), 136-141. https://doi.org/10.24292/01.MF.0124.21
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Aslam B, Wang W, Arshad M et al. Antibiotic resistance: a rundown of a global crisis. Infect Drug Resist. 2018; 11: 1645-58.
2. CDC. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Basics .
3. Podolsky SH. The evolving response to antibiotic resistance (1945–2018). Palgrave Commun. 2018; 4: 124-31.
4. World Health Organization (2023): Antibiotic resistance .
5. Beceiro A, Tomás M, Bou G. Antimicrobial resistance and virulence: a successful or deleterious association in the bacterial world? Clin Microbiol Rev. 2013; 26(2): 185-230.
6. Bulanda M, Wójkowska-Mach J. Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2016: 74-85.
7. Giedraitiene A, Vitkauskiene A, Naginiene R et al. Antibiotic resistance mechanisms of clinically important bacteria. Medicina (Kansas). 2011; 47(3): 137-46.
8. Nordmann P, Naas T, Poirel L. Global spread of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae worldwide. Clin Microbiol Infect. 2014; 20: 821-30.
9. European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (2017): Surveillance of antimicrobial resistance in Europe. Surveillance Report .
10. Skotnicka B. Angina – objawy, przyczyny i leczenie .
11. Rekomendacje postępowania w zakażeniach układu oddechowego (2016).
12. Skoczyńska A, Błaszczyk K, Ronkiewicz P et al. Wieloośrodkowe badanie wrażliwości na leki patogenów bakteryjnych wywołujących zakażenia dróg oddechowych w środowisku pozaszpitalnym w Polsce. Respi-Net 2022.
13. Kilgore PE, Salim AM, Zervos MJ et al. Pertussis: Microbiology, Disease, Treatment, and Prevention. Clin Microbiol Rev. 2016; 29(3): 449-86. https://doi.org/10.1128/cmr.00083-15.
14. Centers for Disease Control and Prevention: Recommended antimicrobial agents for the treatment and postexposure prophylaxis of pertussis: 2005 CDC Guidelines. MMWR Recomm Rep. 2005; 54: 1-16.
15. Pancewicz S, Moniuszko-Malinowska A, Garlicki A et al. Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme. Standardy Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, 2018.

Inne teksty tego samego autora