Cefiksym – doustna cefalosporyna III generacji dla dzieci Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Adam J. Sybilski
Małgorzata Kudan

Abstrakt

Cefiksym to półsyntetyczny antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna III generacji do stosowania doustnego zarówno u dzieci (rejestracja od 6. m.ż.), jak i u dorosłych. Wykazuje on silne działanie bakteriobójcze w mechanizmie hamowania biosyntezy ściany komórkowej bakterii. Spektrum działania to: Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis. Wskazaniami klinicznymi do zastosowania cefiksymu u dzieci są: pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie dolnych dróg moczowych, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie gardła. Dane z badań klinicznych jednoznacznie wskazują na wysoką skuteczność antybiotyku u dzieci i młodzieży, jednocześnie wykazując duże bezpieczeństwo i rzadkie działania niepożądane (głównie żołądkowo-jelitowe). Właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne sprawiają, że antybiotyk może być podawany raz na dobę, niezależnie od posiłków.


W artykule opisano trzy typowe przypadki zastosowania cefiksymu u dzieci. Przedstawiono dzieci leczone z powodu odmiedniczkowego zapalenia dróg moczowych, pozaszpitalnego zapalenia płuc i ostrego zapalenia ucha środkowego. Skuteczność, bezpieczeństwo, biodostępność, dobry smak oraz łatwy schemat dawkowania sprawiają, że cefiksym jest właściwą opcją antybiotykoterapii u dzieci.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Sybilski , A. J., & Kudan, M. (2022). Cefiksym – doustna cefalosporyna III generacji dla dzieci . Medycyna Faktów , 15(3(56), 330-332. https://doi.org/10.24292/01.MF.0322.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Brogden RN, Campoli-Richards DM. Cefixime. A review of its antibacterial activity. Pharmacokinetic properties and therapeutic potential. Drugs. 1989; 38(4): 524-50.
2. Markham A, Brogden RN. Cefixime. A review of its therapeutic efficacy in lower respiratory tract infections. Drugs. 1995; 49(6): 1007-22.
3. Long SS. Cefixime. Pediatr Ann. 1993; 22(3): 177-81, 185-6.
4. Sengupta J, Mondal AK, Jain P et al. Comparative evaluation of cefpodoxime versus cefixime in children with lower respiratory tract infections. Indian J Pediatr. 2004; 71(6): 517-21.
5. Bluestone CD. Review of cefixime in the treatment of otitis media in infants and children. Pediatr Infect Dis J. 1993; 12(1): 75-82.
6. Naber KG. Cefixime in urinary tract infections. (Specific studies and literature review). Infection. 1990; 18(suppl 3): S132-9.
7. Bader MS, Loeb M, Leto D et al. Treatment of urinary tract infections in the era of antimicrobial resistance and new antimicrobial agents. Postgrad Med. 2020; 132(3): 234-50.
8. Wasilewska A (ed). Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego. PTNFD, Białystok 2021.
9. Hryniewicz W, Albrecht P, Radzikowski A (ed). Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2016.