Historie pacjentów leczonych budezonidem Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Małgorzata Kudan
Aleksandra Osiejewska
Adam J. Sybilski

Abstrakt

Choroby układu oddechowego to najczęstsze przewlekłe schorzenia występujące zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Istnieje zatem potrzeba posiadania skutecznych leków kontrolujących przebieg choroby, a także leków szybko działających, odpowiednich do stosowania w stanach ostrych. Takimi lekami są glikokortykosteroidy (GKS) podawane drogą inhalacyjną. Wszystkie rekomendacje umieszczają wziewne GKS jako jedne z podstawowych leków w leczeniu schorzeń dróg oddechowych u dzieci i dorosłych. Jednym z najlepiej poznanych i przebadanych GKS jest budezonid. Budezonid to syntetyczny, niehalogenowy glikokortykosteroid o bardzo silnym działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. Jest skuteczny zarówno w chorobach przewlekłych (np. astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc [POChP]), jak i w stanach nagłych (np. zaostrzeniu chorób przewlekłych, ostrym zapaleniu krtani). W artykule przedstawiono typowe przykłady klinicznego zastosowania wziewnego budezonidu w ostrym podgłośniowym zapaleniu krtani (zespół krupu, pseudokrup), w zaostrzeniach POChP oraz astmie oskrzelowej. We wszystkich tych przypadkach budezonid okazał się skutecznym i bezpiecznym lekiem.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kudan, M., Osiejewska , A., & Sybilski , A. J. (2022). Historie pacjentów leczonych budezonidem . Medycyna Faktów , 15(3(56), 334-339. https://doi.org/10.24292/01.MF.0322.11
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2022 update)/a> (access: 24.08.2022).
2. Emeryk A, Pirożyński M, Mazurek H et al. Polski przewodnik inhalacyjny. Via Medica, Gdańsk 2015: 1-22.
3. Murphy RK, Hong JG, Wandalsen G et al. Nebulized Inhaled Corticosteroids in Asthma Treatment in Children 5 Years or Younger: A Systematic Review and Global Expert Analysis. Allergy Clin Immunol Pract. 2020; 8(6): 1815-27.
4. Sybilski AJ. Pseudokrup – ostre zapalenie krtani. Alergoprofil. 2022; 18(1): 1-6.
5. Mazurek H, Bręborowicz A, Doniec Z et al. Acute subglottic laryngitis. Etiology, epidemiology, pathogenesis and clinical picture. Adv Respir Med. 2019; 87: 308-16.
6. Gates A, Johnson DW, Klassen TP. Glucocorticoids for Croup in Children. JAMA Pediatr. 2019; 173(6): 595-6.
7. Hryniewicz W, Albrecht P, Radzikowski A (ed). Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 2016.
8. Bjornson C, Russell KF, Vandermeer B et al. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (2): CD006619.
9. Cetinkaya F, Tüfekçi BS, Kutluk G. A comparison of nebulized budesonide, and intramuscular, and oral dexamethasone for treatment of croup. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2004; 68(4): 453-6.
10. Petrocheilou A, Tanou K, Kalampouka E et al. Viral croup: diagnosis and a treatment algorithm. Pediatr Pulmonol. 2014; 49(5): 421-9.
11. Doniec Z, Mastalerz-Migas A, Bręborowicz A et al. ReKOMendacje Postępowania w AStmie wczesnodziecięcej dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS POZ. Fam Med Prim Care Rev. 2016; 18(2): 181-19.
12. Bartholow AK, Deshaies DM, Skoner JM et al. A critical review of the effects of inhaled corticosteroids on growth. Allergy Asthma Proc. 2013; 34(5): 391-407.
13. Ducharme FM, Sharon DD, Radhakrishnan D et al. Diagnosis and management of asthma in preschoolers: a Canadian Thoracic Society and Canadian Paediatric Society position paper. Can Respir J. 2015; 22(3): 135-43.
14. Herzog R, Cunningham-Rundles S. Pediatric asthma: natural history, assessment and treatment. Mt Sinai J Med. 2011; 78(5): 645-60.
15.
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease: Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 2022 Report (access: 24.08.2022).
16. Rizkallah J, Man SF, Sin DD. Prevalence of pulmonary embolism in acute exacerbations of COPD: a systematic review and metaanalysis. Chest. 2009; 135: 786-93.

Inne teksty tego samego autora