DRODZY PAŃSTWO,

„Medycyna Faktów” 2/2023 „na bogato”! Oddajemy w Państwa ręce składający się aż z 24 artykułów, zróżnicowany tematycznie numer pisma. Znajdują się w nim artykuły z zakresu: hematologii, hipertensjologii, ginekologii, nefrologii, neurologii, psychiatrii, farmakologii, reumatologii, gastrologii, kardiologii, pulmonologii i diabetologii. Opisane dziedziny medycyny rozkładają się w aktualnym numerze mniej więcej po równo, może z nieco większą reprezentacją prac z zakresu farmakologii klinicznej, standardów medycznych ocenianych oczami praktyka z perspektywy czasu i oczywiście, mógłbym chyba już stwierdzić – jak zawsze – opisów przypadków klinicznych.

Z dziedzin medycznych rzadziej goszczących na łamach „Medycyny Faktów” mamy hematologię z opisem pacjenta z nocną napadową hemoglobinurią oraz farmakologię kliniczną przedstawiającą wpływ witamin, mikroelementów i monofosforanów na funkcję układu nerwowego, a także właściwości plejotropowe glicyny. Ze względnie licznych kompendiów medycznych znajdujących się w „Medycynie Faktów” jest obecna drabina analgetyczna WHO dotycząca farmakologii bólu oraz druga część (pierwszą opublikowaliśmy w poprzednim numerze) wytycznych leczenia otyłości w prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Prezentujemy również artykuły o owianych tajemnicą tytułach, jak np.: Gdy nadchodzi nawałnica. Lęk, depresja, zaburzenia snu – dlaczego z pandemią zaburzeń psychicznych będą się mierzyć niepsychiatrzy?, a także próbę wyznaczenia granicy, gdzie kończy się suplement diety, a zaczyna się lek. Niezależnie od tego, czy Autorowi uda się ta trudna sztuka, korzystając z okazji chciałbym podkreślić wkład Pana Doktora Bartosza Sapilaka z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w przekazywanie wiedzy medycznej na łamach „Medycyny Faktów”. Nie po raz pierwszy Pan Doktor jest Twórcą, który napisał największą liczbę artykułów. Bardzo dziękujemy i prosimy o utrzymanie tej słusznej linii.

Pozostaje mi już tylko życzyć Państwu miłej lektury, co z przyjemnością czynię.

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Opublikowane: 2023-06-30