Szanowni Państwo,

wakacje za nami, dla wielu z naszych Czytelników zaczyna się pracowita jesień. W trzecim tegorocznym numerze „MS Report” proponujemy Państwu 4 artykuły, wszystkie poświęcone zagadnieniom związanym z szeroko pojętą terapią MS. Pierwszy, autorstwa prof. Iwony Kurkowskiej-Jastrzębskiej – kierownik II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zawiera aktualne informacje na temat roli immunologii w patogenezie i przebiegu MS oraz związku między procesami immunologicznymi a monitorowaniem leczenia. W kolejnym artykule prof. Krzysztof Selmaj i dr Agnieszka Machlańska z Centrum Neurologii w Łodzi dzielą się z nami bogatym doświadczeniem dotyczącym bezpieczeństwa stosowania okrelizumabu, na który z niecierpliwością oczekują zarówno pacjenci, jak i lekarze. Pozostając w kręgu zagadnień związanych z bezpieczeństwem terapii, lek. Marcin Kaczor z II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wspierany przez zawodowych farmakologów i pasjonatów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, przedstawił zagadnienia związane z komunikacją lekarza z pacjentem na temat działań niepożądanych leków w okresie porejestracyjnym, a dr Elżbieta Bartoszek-Balas uzupełniła je o komunikowanie się z pacjentem z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego.

Polecam gorąco Państwa uwadze artykuł prof. Andrzeja Potemkowskiego i mgr Natalii Przybyły z Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Autorzy dokonali analizy cech osobowości pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i ich znaczenia dla podejmowania decyzji o stosowaniu metod alternatywnych w samoleczeniu MS. Musimy pamiętać, że na przestrzeni ostatnich lat oprócz znacznego postępu farmakoterapii istotnie zmienia się także znaczenie roli relacji lekarz–pacjent w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Nasi pacjenci wiedzą coraz więcej nie tylko na temat samej choroby, lecz także możliwości postępowania terapeutycznego. Oczekują od lekarza otwartości i partnerskiej relacji, które umożliwią im świadome uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących farmakoterapii. Uwzględnienie przez lekarza cech osobowości chorego w budowaniu relacji może poprawić współpracę w zakresie leczenia i przestrzegania zaleceń.

Życzę miłej lektury.

Redaktor Naczelna
prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel

Opublikowane: 2018-09-30