„MS Report” to recenzowane czasopismo wydawane 4 razy w roku. Powstało w 2012 roku i publikuje wyłącznie recenzowane artykuły: oryginalne badania naukowe, recenzje, opisy przypadków, krótkie doniesienia, listy badawcze, listy do redakcji, recenzje książek i wspomnienia. "MS Report” prezentuje prace naukowe dotyczące patofizjologii i leczenia stwardnienia rozsianego oraz tematyki związanej z jakością życia chorych na stwardnienie rozsiane. 

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla lekarzy i rezydentów medycznych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić aktualne informacje, zwłaszcza dotyczące dawkowania leków, jednak wskazane jest, aby lekarze podejmowali ostateczną decyzję o ich stosowaniu.