REDAKTOR NACZELNA

prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przewodnicząca Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN

(Warszawa, Polska)

dmirowska@wum.edu.pl

 

ZASTĘPCA REDAKTOR NACZELNEJ

dr n. med. Agnieszka Piechal

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

(Warszawa, Polska)

agnieszka.piechal@wum.edu.pl