prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej,
Centrum Badań Przedklinicznych,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1B
tel.: 22 1166160
faks: 22 1166202
e-mail: dmirowska@wum.edu.pl