Medycyna Faktów (J EBM) jest niezależnym czasopismem naukowym, ukazującym się w formie kwartalnika. Pismo nie jest organem żadnego towarzystwa naukowego, w skład Rady Naukowej pisma wchodzą jednak Członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, zgody komisji bioetycznych, wytyczne Polskiej Bibliografii Naukowej oraz inne powszechnie stosowane i obowiązujące reguły i przepisy.

Kwartalnik Medycyna Faktów zamieszcza prace oryginalne, poglądowe i inne z zakresu problematyki evidence based medicine oraz artykuły tłumaczone, pochodzące z  pism zagranicznych.

Redaktorem naczelnym kwartalnika Medycyna Faktów jest prof. dr hab. n. med. Marek Kuch.

ISSN: 1899-8666    e-ISSN: 2719-4132

DOI: 10.24292 / 01.MF

Indeksowane w: Google Scholar

                      Polish Medical Bibliography

Tom 16 Nr 4(61) (2023)

DRODZY PAŃSTWO,

kończymy rok na bogato – ostatni, czwarty numer „Medycyny Faktów” w roku 2023 zawiera 22 artykuły i ma 140 stron. Nie jest mi tym razem tak łatwo przyporządkować poszczególne artykuły do specjalności medycznych, ale wydaje mi się, że sprawiedliwie będzie powiedzieć, że dominują zagadnienia z zakresu pediatrii, leczenia infekcji, reumatologii i leczenia bólu, gastroenterologii oraz kardiologii i chorób naczyń. Muszę się pochwalić, że całkiem zgrabnie wyszedłem z tego trudnego zagadnienia, jakim jest podział merytoryczny numeru.

W obecnym numerze „Medycyny Faktów” mamy dwa stanowiska Ekspertów, liczne artykuły poświęcone niesteroidowym lekom przeciwzapalnym z mocną podbudową farmakologiczną, w tym artykuły porównujące bezpośrednio bądź pośrednio poszczególne leki lub grupy leków. Artykuły porównawcze dotyczą też różnych inhibitorów pompy protonowej, które są porównywane także z punktu widzenia gastroenterologa i lekarza medycyny rodzinnej. „Medycyna Faktów” opisuje także liczne i oceniane w różnych aspektach zagadnienia z zakresu leczenia infekcji wirusowych i bakteryjnych układu oddechowego, jak również zakażeń ogólnoustrojowych u dzieci i dorosłych. Mamy też trójgłos kardio-reumato-nefrologiczny w sprawie febuksostatu stosowanego w leczeniu dny moczanowej. Kardiologię, a właściwie kardiohipertensjologię z elementami metabolicznymi, reprezentują również artykuły dotyczące zastosowania kandesartanu, ezetymibu i rozuwastatyny. Skoro jesteśmy przy chorobach metabolicznych z elementami kardiologicznymi, to wspomnieć trzeba także o artykule dotyczącym inhibitorów DPP-4. Pozostają nam jeszcze pojedyncze dzieła umieszczone w numerze czwartym „Medycyny Faktów”: jedno – wzmacniające stanowisko Ekspertów wypowiadających się na temat dydrogesteronu oraz jedno z zakresu psychiatrii – bupropionu stosowanego w terapii antydepresyjnej.

Kończąc, chciałbym podkreślić jeszcze jedną cechę numeru czwartego, a może w ogóle „Medycyny Faktów”. Liczne artykuły są prezentacją przypadków klinicznych lub są bogato ilustrowane przypadkami klinicznymi. Mam wrażenie, że jest to model artykułu, który wszedł na stałe do „Medycyny Faktów”, co mnie bardzo cieszy, bo stanowi medycynę praktyczną.

Życzę miłej lektury.

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Opublikowane: 2023-12-31

Charakterystyka i zastosowanie kliniczne dydrogesteronu – Stanowisko Grupy Ekspertów

Stanowisko ekspertów

Sebastian Kwiatkowski,Piotr Sieroszewski,Jarosław Kalinka,Tomasz Paszkowski,Waldemar Kuczyński,Artur Jakimiuk,Violetta Skrzypulec-Plinta,Ewa Wender-Ożegowska,Leszek Pawelczyk,Hubert Huras

295-302

Wyświetl wszystkie numery