Szanowni Państwo,

obecny numer „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce” otrzymają Państwo w szczytowym okresie rozwoju epidemii choroby COVID-19. Dlatego też zaczynamy go artykułem redakcyjnym Koronawirus a narząd wzroku. Możliwości zakażenia, objawy kliniczne i profilaktyka w gabinecie okulistycznym. Artykuł ten zawiera wiele praktycznych informacji dotyczących badania pacjentów w okresie epidemii koronawirusa.

Dwie następne prace poświęcone są diagnostyce chorób siatkówki. Pierwsza z nich dotyczy najnowszej metody obrazowania tej części oka, a mianowicie optyki adaptywnej. Technologia ta pozwala zobrazować i ocenić strukturę pojedynczych fotoreceptorów siatkówki i może dostarczyć danych o zmianach patologicznych w siatkówce, nawet gdy brakuje jakichkolwiek odchyleń od normy w obrazowych badaniach strukturalnych lub funkcjonalnych. Możliwości diagnostyczne tej metody nie są jeszcze do końca poznane, ale wiąże się z nią duże nadzieje na przyszłość. Druga z prac dotyczy odwarstwienia nabłonka barwnikowego, które jest jedną z częściej występujących patologii w różnych chorobach siatkówki, np. w AMD.

Państwa duże zainteresowanie na pewno wzbudzi kolejny artykuł, napisany przez panią profesor Annę Machalińską i poświęcony terapii komórkowej w schorzeniach zwyrodnieniowych siatkówki. Problem zastosowania komórek macierzystych w medycynie jest często poruszany na łamach prasy codziennej i w Internecie. Dlatego dobrze, że nasi Czytelnicy będą mieli możliwość zapoznania się z pracą, która w sposób obiektywny przedstawia rolę komórek macierzystych w leczeniu chorób siatkówki.

Następna publikacja również dotyczy nowej metody leczenia chorób siatkówki, a mianowicie zastosowania dopaminy oraz agonistów receptorów dopaminergicznych D2. Leki te hamują aktywność czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego i dlatego w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w terapii obrzęków i chorób siatkówki z neowaskularyzacją.

Także następna praca poświęcona jest patologii siatkówki, a mianowicie toksokarozie ocznej. Stanowi ona kolejną publikację tego autora dotyczącą chorób odzwierzęcych w okulistyce.

Cztery ostatnie artykuły dotyczą leczenia zmian przedniego odcinka oka: zespołu rozdęcia torebki po operacji zaćmy, wszczepów implantów soczewkowych typu iris-claw w leczeniu bezsoczewkowości, chirurgii plastycznej tęczówki z użyciem implantów tęczówkowych oraz leczenia zespołu suchego oka za pomocą kwantowego rezonansu komórkowego.

Zachęcam do lektury „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce”, życząc jednocześnie wszystkim Czytelnikom zdrowia fizycznego, a także psychicznego, co ma szczególne znaczenie w tym koronawirusowym okresie.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Published: 2020-03-31