"OphthaTherapy. Therapies in Ophthalmology" (abbr.: OphthaTherapy) is a peer-reviewed scientific quarterly publishing papers in: ophthalmology, ophthalmic surgery (including minimally invasive surgery and laser therapy), pharmacological treatment of eye diseases, including glaucoma, as well as work in the contactology. The journal is on the list of the Polish Ministry of Science and Higher Education. For publishing the article, the author receives 40 points.
We encourage you to submit: original papers, review articles, case reports, rapid communication, research letters, hypotheses, meeting proceedings, letter to the editor. There are no submission or processing charges.

"OphthaTherapy" accepts submissions in English only. Other language versions may be published as additional ones.

e-ISSN: 2543-9987       ISSN: 2353-7175       DOI: 10.24292/01.OT

Indexed in: SCOPUS: CiteScore 2022 - 0.1, CiteScore Tracker 2023 - 0.2

                       Polish Journals Master List: 20 points
                       Index Copernicus: 89.57
                       Google Scholar
                        Polish Scientific Journal Database
                        ARIANTA
                        WorldCat

Vol 11 No 1 (2024)

Szanowni Państwo,

niniejszym zeszytem rozpoczynamy już 11. rok wydawania naszego kwartalnika „Ophthatherapy. Terapie w Okulistyce”. Mogą w nim Państwo przeczytać 8 prac poświęconych terapiom zachowawczym i 4 publikacje dotyczące chirurgii.

Pierwszy z artykułów na pewno zainteresuje wszystkich Czytelników, ponieważ zwięźle omawia możliwości leczenia jaskry otwartego kąta i ich zastosowanie w oparciu o najnowsze wytyczne. Druga praca również jest poświęcona ważnemu zagadnieniu, jakim jest stosowanie soczewek kontaktowych u pacjentów z zespołem suchego oka. Kolejna publikacja, przygotowana przez autorów z 7 ośrodków okulistycznych, dotyczy interesującego zagadnienia, które w dalszym ciągu znajduje się na etapie badań, a mianowicie zastosowaniu suplementacji u pacjentów ze schorzeniami siatkówki. Zagadnieniu temu poświęcona jest także kolejna praca.

W następnych artykułach będą mogli Państwo przeczytać o: wpływie miękkich, wieloogniskowych soczewek kontaktowych na widzenie obuoczne, nowych metodach leczenia zapalenia spojówek, leczeniu rzadko występującego zapalenia rogówki spowodowanego infekcją grzybiczą oraz wpływie promieniowania słonecznego na siatkówkę u osób z rozszerzoną źrenicą.

W dziale chirurgicznym będą mogli Państwo przeczytać o: znaczeniu klinicznym prawidłowej regeneracji powierzchni oka po operacji zaćmy, korekcji retrakcji powiek przy pomocy blefarotomii, opisie leczenia chorego z krwotokiem nadnaczyniówkowym przy pomocy witrektomii oraz o wszczepach soczewek wewnątrzgałkowych typu monofocal plus w chirurgii zaćmy.

Zawartość tego zeszytu jest naprawdę interesująca i mam nadzieję, że każdy z Czytelników znajdzie w nim coś ciekawego dla siebie.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Published: 2024-04-01

Supplementation in diet of patients with retinal diseases

Experts ’ position paper

Anna Święch, Sławomir Teper, Maciej Gawęcki, Anna Nowińska, Małgorzata Figurska, Joanna Adamiec-Mroczek, Izabella Karska-Basta, Jan Kucharczuk

14-23

The influence of high additions in multifocal contact lenses for myopia control on binocular vision

Original research study

Sylwia Kropacz-Sobkowiak, Anna Przekoracka-Krawczyk, Andrzej Michalski, Jan Olszewski, Klaudia Wasilewska

36-45

Fungal keratitis – current diagnosis and therapeutic possibilities

Review article

Dominika Prokop, Ada Pandey, Małgorzata Gawlak, Bartosz Kuźlik, Kinga Czarnacka, Julia Kaczmarek, Ismael Alsoubie, Alicja Chmura-Hołyst, Aneta Pyza, Bartłomiej Żaczek, Anna Roszkowska, Ilona Pawlicka, Agnieszka Piskorz, Maciej Kozak

54-59

The results of surgical treatment to correct eyelid retraction with blepharotomy – preliminary report

Original research study

Radosław Różycki, Katarzyna Ulaszewska, Katarzyna Różycka, Alan Chamernik, Małgorzata Różycka, Piotr Nesterowicz

77-83

Postponed surgical management of suprachoroidal hemorrhage

Case report

Aleksandra Górska, Sebastian Sirek, Dawid Woszczek, Wojciech Rokicki

86-90

Monofocal plus – future or present?

Review article

Adam Kabiesz, Joanna Grzbiela, Damian Skorupka, Patryk Zemła, Alfred Niewiem

92-98

View All Issues