Ofatumumab w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego. Opis przypadków Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Monika Marona

Abstrakt

Stwardnienie rozsiane jest chorobą coraz częściej rozpoznawaną, która jednocześnie jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności u ludzi młodych i stanowi problem istotny społecznie i ekonomicznie. Jest ona nieuleczalna. Stosowane leczenie modyfikujące przebieg choroby daje szanse na zatrzymanie postępu choroby pod warunkiem, że lek zostanie optymalnie dobrany i wdrożony wcześnie, zaraz po ustaleniu rozpoznania. Jak dotąd nie jest dostępny lek, który byłby skuteczny u wszystkich chorych. Jednocześnie trudno przewidzieć, czy konkretny pacjent będzie odpowiadać (lub nie) na daną terapię. W konsekwencji wielu chorych na stwardnienie rozsiane może wymagać modyfikacji leczenia, aby osiągnąć dobrą kontrolę aktywności choroby. Celem pracy jest omówienie przypadków pacjentów chorujących na rzutowo-remisyjną postać stwardnienia rozsianego w kontekście podejmowanych decyzji terapeutycznych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Multiple Sclerosis International Federation. Atlas of MS 2020: Mapping Multiple Sclerosis around the World. Multiple Sclerosis International Federation. Online.
2. Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. Lancet. 2002; 359: 1221-31.
3. Multiple Sclerosis International Federation. Atlas of MS 2013: Mapping Multiple Sclerosis around the World. Multiple Sclerosis International Federation. Online.
4. Kaye HS, Kang T, LaPlante MP. Mobility Device Use in the United States. National Institute on Disability and Rehabilitation Research, US Department of Education 2000.
5. Obwieszczenie MZ z dn. 20.10.2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. DZ URZ Min Zdr. 2022.111; ogłoszony: 20.10.2022.
6. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych DZ URZ Min Zdr. 2021.44.
7. Kułakowska A, Mirowska-Guzel D, Kalinowska A et al. Leczenie modyfikujące przebieg stwardnienia rozsianego. Rekomendacje Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pol Przegl Neurol. 2023; 19(3): 163-89.
8. Harding K, Williams O, Willis M et al. Clinical Outcomes of Escalation vs Early Intensive Disease-Modifying Therapy in Patients With Multiple Sclerosis. JAMA Neurol. 2019; 76(5): 536-41.
9. Schmierer K, Sørensen PS, Baker D. Highly effective disease-modifying treatment as initial MS therapy. Curr Opin Neurol. 2021; 34(3): 286-94.
10. Obwieszczenie MZ z dn. 20.10.2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. DZ URZ Min Zdr. 2022.111; ogłoszony: 20.10.2022.
11. Montalban X, Gold R, Thompson AJ et al. ECTRIMS/EAN Guideline on the pharmacological treatment of people with multiple sclerosis. Mult Scler. 2018; 24(2): 96-120.
12. Ríoa J, Peñab J, Brievac L et al. Monitoring response to disease-modifying treatment in multiple sclerosis. Neurol Perspect. 2023; 3(2): 100119.