Siponimod w leczeniu postaci wtórnie postępującej stwardnienia rozsianego – opis przypadku Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mariola Świderek-Matysiak

Abstrakt

W pracy przedstawiono opis przypadku pacjentki, u której rozpoznanie stwardnienia rozsianego ustalono po 16 latach od wystąpienia pierwszych objawów neurologicznych. W pierwszym roku terapii fumaranem dimetylu zanotowano jeden rzut choroby z powrotem do poprzedniego statusu neurologicznego, obraz rezonansu magnetycznego mózgowia był stabilny. W kolejnym roku leczenia wystąpił rzut choroby z istotnym pogorszeniem stopnia niepełnosprawności. Po terapii glikokortykosteroidami stan chorej się poprawił, jednak stopień niepełnosprawności wzrósł. Od tego momentu obserwowano również stopniową progresję niepełnosprawności niezależną od rzutów. Po rozpoznaniu postaci wtórnie postępującej rozpoczęto terapię siponimodem. Chora pozostawała w obserwacji przez 24 miesiące leczenia, uzyskano stabilizację stanu neurologicznego i powrót pacjentki do aktywności społecznej, nie stwierdzono istotnych zdarzeń niepożądanych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Lorscheider J, Buzzard K, Jokubaitis V et al. Defining secondary progressive multiple sclerosis. Brain. 2016; 139: 2395-405.
2. Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions. Neurology. 2014; 83: 278-86.
3. Kappos L, Bar-Or A, Cree BAC et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomized, phase-3 study. Lancet. 2018; 391: 1263-73.
4. Gold R, Piani-Meier D, Kappos L et al. Siponimod vs placebo in active secondary progressive multiple sclerosis: a post hoc analysis from the phase 3 EXPAND study. J Neurol. 2022; 269(9): 5093-104.
5. Ministerstwo Zdrowia. Programy lekowe (access: 11.05.2023).
6. Van Booven D, Marsh S, McLeod H et al. Cytochrome P450 2C9-CYP2C9. Pharmacogenet Genomics. 2010; 20(4): 277-81.