Nadkażenia bakteryjne infekcji wirusowych Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bartosz J. Sapilak

Abstrakt

W pracy przedstawiono konieczność różnicowania etiologii infekcji dróg oddechowych i dostosowania terapii celowanej. Należy pamiętać, iż w praktyce POZ dominują infekcje niewymagające antybiotykoterapii, szczególnie w pierwszych dniach leczenia. Istotne jest leczenie objawowe, w tym redukcja uciążliwego kaszlu. W przypadku etiologii pierwotnie bakteryjnej lub wtórnego nadkażenia bakteryjnego niezbędna może się okazać antybiotykoterapia.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Sapilak , B. J. (2023). Nadkażenia bakteryjne infekcji wirusowych . Medycyna Faktów , 16(3(60), 367-370. https://doi.org/10.24292/01.MF.0323.16
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Monto AS. Epidemiology of viral respiratory infections. Am J Med. 2002; 112(suppl 6A): 4S-12S.
2. Hryniewicz W, Radzikowski A, Albrecht P et al. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2016.
3. Fal AM, Babicki M, Brożek-Mądry E et al. Diagnostyka i leczenie wybranych infekcji oraz stanów zapalnych dróg oddechowych. Wytyczne dla lekarzy POZ. Lekarz POZ. 2021; 7(5).
4. Shaikh NS, Swaminathan N, Hooper EG. Accuracy and precision of the sign and symptoms of streptococcal pharyngitis in children: a systematic review. J Pediatr. 2012; 160: 487-93.
5. Emeryk A, Mazurek H, Pirożyński M et al. Macrolide antibiotics in respiratory diseases. Recommendations of the Polish Expert Group – AD 2015. Pneumonol Alergol Pol. 2016; 84: 62-80. http://doi.org/10.5603/PiAP.2016.0003.
6. Emeryk A. Przeciwzapalne działanie antybiotyków makrolidowych. In: Emeryk A (ed). Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae w zakażeniach dróg oddechowych i chorobach obturacyjnych płuc. Medycyna Praktyczna, Kraków 2001: 58-64.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>