Sezon pylenia dębu w wybranych miastach w Polsce w 2022 roku Artykuł oryginalny

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Kopacz-Bednarska
Joanna Ślusarczyk
Krystyna Piotrowska-Weryszko
Monika Ziemianin
Anna Rapiejko
Małgorzata Malkiewicz
Kazimiera Chłopek
Grzegorz Siergiejko
Dariusz Jurkiewicz
Tomasz Wolski
Agnieszka Lipiec

Abstrakt

Dąb (Quercus sp.) jest gatunkiem powszechnie występującym w Polsce. Głównym alergenem dębu jest Que a 1, będący przyczyną rozwoju reakcji alergicznych w okresie wiosennym. Celem naszych badań było porównanie sezonu pylenia dębu w 13 miastach Polski w roku 2022. Monitoring pyłkowy prowadzono metodą objętościową. W badaniach wyznaczono roczną sumę ziaren pyłku, długość sezonu pylenia (metodą 98%), najwyższe szczytowe stężenie pyłku, daty maksymalnych koncentracji oraz liczbę dni ze stężeniami pyłku powyżej wartości progowych wywołujących kliniczne objawy alergii. Sezon pylenia dębu najwcześniej rozpoczął się w Szczecinie (11 kwietnia), a najpóźniej w Lublinie i Kielcach (5 maja). Najkrótszy sezon pylenia odnotowano w Krakowie (22 dni), a najdłuższy w Szczecinie (48 dni). Najwyższą roczną sumę dobowych stężeń ziaren pyłku zarejestrowano w Opolu (5083), a najniższą w Białymstoku (112) i Szczecinie (328). Najwyższe maksymalne stężenie pyłku dębu zanotowano w Sosnowcu i w Kielcach (odpowiednio 625 i 543 ziaren/m3), najniższe zaś w Białymstoku i Szczecinie (odpowiednio 27 i 47 ziaren/m3). W większości analizowanych miast w Polsce, szczytowe pylenie dębu odnotowano pomiędzy 7 a 12 maja. Największe ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych wywołanych alergenami pyłku dębu zaobserwowano w Opolu, Piotrkowie Trybunalskim i Zielonej Górze.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kopacz-Bednarska, A., Ślusarczyk, J., Piotrowska-Weryszko, K., Ziemianin, M., Rapiejko, A., Malkiewicz, M., Chłopek, K., Siergiejko, G., Jurkiewicz , D., Wolski, T., & Lipiec , A. (2022). Sezon pylenia dębu w wybranych miastach w Polsce w 2022 roku. Alergoprofil, 18(3), 6-12. https://doi.org/10.24292/01.AP.183301922
Dział
MEDICAL AEROBIOLOGY

Bibliografia

1. Szafer W, Kulczyński S, Pawłowski B. Rośliny Polskie. PWN, Warszawa 1988.
2. Wrońska-Pilarek D, Danielewicz W, Bocianowski J et al. Comparative pollen morphological analysis and its systematic implications on three European oak (Quercus L., Fagaceae) species and their spontaneous hybrids. PLoS ONE. 2016; 11(8):e0161762. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161762.
3. Panahi P, Pourmajidian MR, Fallah A et al. Pollen morphology of Quercus (subgenus Quercus, section Quercus) in Iran and its systematic implication. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 2012; 81(1): 33-41. https://doi.org/10.5586/asbp.2012.005.
4. Rapiejko A, Malkiewicz M, Ziemianin M et al. Oak pollen concentration in the air of selected Polish cities in 2020. Alergoprofil. 2020; 16(4): 15-20. https://doi.org/10.24292/01.AP.1643311220.3.
5. Rapiejko P. Alergeny pyłku dębu. Alergoprofil. 2007; 3(3): 34-8.
6. Lipiec A, Puc M, Malkiewicz M et al. Analiza stężenia pyłku dębu w wybranych miastach Polski w 2015 r. Alergoprofil. 2015; 11(3): 45-9.
7. Dąbrowska-Zapart K, Chłopek K, Malkiewicz M et al. Oak pollen season in selected cities of Poland in 2019. Alergoprofil. 2019; 15(2): 12-6. https://doi.org/10.24292/01.AP.152150919.
8. Puc M, Myszkowska D, Chłopek K et al. Pyłek dębu w powietrzu Polski w 2017 r. Alergoprofil. 2017; 13(3): 124-8. https://doi.org/10.24292/01.ap.300917.
9. Kopacz-Bednarska A, Ślusarczyk J, Posłowska J. Oak and hornbeam pollen season in Kielce in 2021. Alergoprofil. 2022; 18(1): 21-8. https://doi.org/10.24292/01.AP.181050322.
10. Weryszko-Chmielewska E, Piotrowska K. Cechy morfologiczne kwiatów i pyłku wybranych roślin alergennych. In: Weryszko-Chmielewska E. Aerobiologia. Wyd. Akademii Rolniczej, Lublin 2007: 95-137.
11. Hauser M, Roulias A, Ferreira F et al. Panallergens and their impact on the allergic patient. Allergy Asthma Clin Immunol. 2010; 6: 1. https://doi.org/10.1186/1710-1492-6-1 .
12. Majsiak E, Buczyłko K. Częstość występowania swoistych immunoglobulin E dla alergenu brzozy, olchy, leszczyny i dębu wśród 8254 osób z różnych regionów Polski. Alergoprofil. 2016; 12(2): 74-80.
13. Emberlin J, Savage M, Jones S. Annual variations in grass pollen seasons in London 1961-1990: trends and forecast models. Clin Exp Allergy. 1993; 23(11): 911-8.
14. Burge HA. Monitoring for airborne allergens. Ann Allergy. 1992; 9: 9-21.
15. Sulborska A, Weryszko-Chmielewska E, Piotrowska-Weryszko K et al. Stężenie pyłku dębu w powietrzu wybranych miast w Polsce w 2018 r. Alergoprofil. 2018; 14(3): 67-71. https://doi.org/10.24292/01.AP.290918.