Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i aerobiologii medycznej. Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.

e-ISSN: 2544-5111        DOI: 10.24292/01.AP

Indekowane przez: Ministerstwo Edukacji i Nauki: 20 punktów
                                      Google Scholar

Tom 19 Nr 2 (2023)

Opublikowane: 2023-09-19

Carpinus betulus L. pollen grains in the aeroplankton of twelve selected Polish cities in 2023

Praca oryginalna

Barbara Majkowska-Wojciechowska,Zofia Balwierz,Małgorzata Puc,Krystyna Piotrowska-Weryszko,Grzegorz Siergiejko,Joanna Ślusarczyk,Monika Ziemianin,Joanna Rapiejko ,Dariusz Jurkiewicz ,Agnieszka Lipiec

31-38

Wyświetl wszystkie numery