Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej). Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.

e-ISSN: 2544-5111        DOI: 10.24292/01.AP

Indekowane przez: Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego: 20 punktów
                                      Google Scholar

Tom 18 Nr 3 (2022)

Opublikowane: 2022-09-30

Sezon pylenia dębu w wybranych miastach w Polsce w 2022 roku

Artykuł oryginalny

Anna Kopacz-Bednarska,Joanna Ślusarczyk,Krystyna Piotrowska-Weryszko,Monika Ziemianin,Anna Rapiejko,Małgorzata Malkiewicz,Kazimiera Chłopek,Grzegorz Siergiejko,Dariusz Jurkiewicz ,Tomasz Wolski,Agnieszka Lipiec

6-12

Stężenie pyłku wiązu w powietrzu atmosferycznym wybranych miast Polski w 2022 roku

Artykuł oryginalny

Joanna Ślusarczyk,Małgorzata Puc,Monika Ziemianin,Aneta Sulborska-Różycka,Małgorzata Malkiewicz,Joanna Rapiejko,Grzegorz Siergiejko,Agnieszka Lipiec

13-18

Yew and juniper pollen season in the air of Poland selected cities in 2022

Artykuł oryginalny

Małgorzata Puc,Krystyna Piotrowska-Weryszko,Małgorzata Malkiewicz,Monika Ziemianin,Joanna Rapiejko ,Grzegorz Siergiejko,Dariusz Jurkiewicz ,Kazimiera Chłopek,Agnieszka Lipiec

19-24

Wyświetl wszystkie numery