Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z automatycznym i bezpłatnym przeniesieniem praw autorskich do publikacji i dystrybucji przesłanego materiału (we wszystkich znanych obecnie i opracowanych w przyszłych formach i polach eksploatacji) do Wydawcy, stanowi to warunek przyjęcia materiałów do publikacji. Autorzy zgadzają się nie publikować żadnych danych ani danych przedstawionych w ich pracy w dowolnym miejscu i w dowolnym języku bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, tj. Wydawcy.

Autorzy mają prawo publikacji przygotowanego manuskryptu w elektronicznych repozytoriach i akademickich bazach danych pod warunkiem publikacji ostatecznej wersji manuskryptu otrzymanej od Wydawcy i publikacji informacji z dokładnym adresem elektronicznym strony Wydawcy, pod którym dostępna jest wersja pierwotna

Stosunki prawne między Wydawcą a autorem (autorami) reguluje z polskie prawo i międzynarodowe konwencje obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Użycie komercyjne

Teksty są udostępniane osobom prywatnym na podstawie licencji CC BY-NC-ND4.0. Użycie do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. W celu uzyskania zgody na użycie komercyjne należy skontaktować się z Wydawcą (marcin.kuzma@mededu.pl).