REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Dr n. med. Piotr Rapiejko
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Polska

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr hab. Małgorzata Puc, prof. US
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński, Polska 

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Polska