Cele i zakres tematyczny

Kwartalnik "Alergoprofil" ukazuje się 4 razy w roku. Publikuje wyłącznie artykuły recenzowane: oryginalne badania kliniczne, opisy przypadków i artykuły przeglądowe.

Czasopismo koncentruje się na tematyce leczenia i profilaktyki alergii, w szczególności zaś na informowaniu o przebiegu sezonów pyłkowych, wpływie pyłków na układ oddechowy i immunologiczny. Manuskrypty dotyczące zagadnień lokalnych lub regionalnych powinny również obejmować kontekst globalny.

Czasopismo jest przeznaczone dla lekarzy alergologów, lekarzy ogólnych, pulmunologów i rezydentów medycznych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić aktualne informacje, zwłaszcza dotyczące dawkowania leków, jednak wskazane jest, aby lekarze podejmowali ostateczne decyzje dotyczące ich stosowania.