Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

pomimo bardzo gorącego lata zespół redakcyjny przygotował dla Państwa drugi w tym roku numer „OphthaTherapy. Terapie w okulistyce”. Zeszyt obejmuje osiem prac dotyczących diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz chirurgii i laseroterapii schorzeń narządu wzroku.

W dziale Diagnostyka znajdą Państwo dwa artykuły opisujące zastosowania optycznej koherentnej tomografii (OCT, optical coherence tomography) w diagnostyce schorzeń narządu wzroku. Pierwszy z nich omawia nowe możliwości diagnostyki schorzeń oczu za pomocą aparatów OCT nowej generacji. Drugi z nich, napisany przez naszych kolegów z Madrytu, opisuje zastosowanie OCT w diagnostyce przemieszczonych pod siatkówkę płynów perfluorokarbonowych po operacji witrektomii. Prace te potwierdzają, że obecnie OCT jest niezastąpioną metodą w diagnostyce chorób przedniego i tylnego odcinka oczu.

W dziale Terapie zachowawcze autorki z Krakowa opisują przypadek 8-letniego chłopca z ostrym rozsianym zapaleniem mózgu, u którego pogorszenie widzenia było pierwszym objawem choroby. W drugiej z publikacji w tym dziale, napisanej przez autorów z paru różnych ośrodków, wskazuje się, że w najbliższym okresie, 10–30 lat, system opieki okulistycznej w Polsce czekają liczne wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, z coraz częstszym występowaniem okulistycznych i ogólnych schorzeń przewlekłych, ze spadkiem liczby lekarzy okulistów i pielęgniarek oraz z niedoborem optometrystów i optyków.

Największy dział w niniejszym zeszycie to Chirurgia i laseroterapia, obejmujący cztery publikacje. Pierwsza z nich jest poświęcona wynikom anatomicznym i czynnościowym ponad 1000 witrektomii wykonanych przez autora pracy w ciągu 25 lat u dzieci z 5-letnim okresem retinopatii wcześniaków. W następnej autorzy omawiają występowanie jaskry po przeszczepieniach rogówki w oparciu o przypadki własne. Dwie ostatnie prace w tym dziale są poświęcone nowym zastosowaniom lasera femtosekundowego w chirurgii zaćmy oraz laserowej korekcji wad wzroku.

Mam nadzieję, że każdy z naszych Czytelników znajdzie w tym zeszycie interesujący dla siebie artykuł.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Published: 2021-06-30