Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

Po zmartwychwstaniu oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży w Józefowie k. Warszawy
likwidowany jest z kolei oddział w Gdańsku. Jednocześnie słuchamy rześkich słów o rychłej
poprawie sytuacji. I tak jak u Krasickiego wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.

 

Redaktor Naczelny „Neuropsychiatrii”,
Bartosz Łoza

Opublikowane: 2019-06-30