"Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny" to czasopismo naukowe skierowane do lekarzy: klinicystów, praktyków psychiatrii, neurologii psychoterapii, neuropsychiatrii, neuropsychologii.

"Neuropsychiatria" to forum wymiany wiedzy, poglądów i idei badaczy oraz klinicystów. Pismo integruje efekty kliniczne z ich podstawami, głównie psychologicznymi i neurofizjologicznymi, łączącymi celowość działań diagnostycznych z metodami leczenia. Koncentruje zarówno treści neurologiczne, jak i psychiatryczne.