Adres Redakcji:
Klinika Psychiatrii Warszwskiego Uniwersytetu Medycznego
02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 18
tel. (22) 758 60 05
fax (22) 758 75 70
e-mail: neuropsychiatria@mededu.pl

Główna osoba do kontaktu

Marcin Kuźma

Wsparcie techniczne

Marcin Masłowski