Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz (Lublin)

 

Członkowie Rady Redakcyjnej
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Blanka Kores-Plesničar (Słowenia)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Landowski (Gdańsk)
Prof. Henry Zvi Lothane (Nowy Jork)
Prof. dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień (Warszawa)