Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

Nihil novi. W roku 2019 pewien urzędnik stwierdził, że problem psychiatrii rozwiąże się do września 2019. Inny, że za dwa lata. Inny jeszcze, że zrobimy to stopniowo. To jednak spory regres, bo na kursach do specjalizacji jeszcze w latach 90. mówiono nam, że reforma psychiatrii dokona się już-już, jest tuż za rogiem. Tymczasem psychiatria to taka dyscyplina, w której weryfikuje się prawdomówność.

Redaktor Naczelny „Neuropsychiatrii”,
Bartosz Łoza

Opublikowane: 2019-12-31

Możliwości realizacji programu redukcji szkód u osób palących tytoń. Stan aktualny i rekomendacje

Zalecenia

Bartosz Łoza ,Karina Jahnz-Różyk ,Dorota Karkowska ,Wojciech Kozubski ,Artur Mamcarz ,Robert Mróz ,Sergiusz Nawrocki ,Napoleon Waszkiewicz ,Maja Herman

41-50

Arteterapia jako wsparcie procesu leczenia schizofrenii paranoidalnej – studium przypadku

Opis przypadku

Zuzanna Dylewska ,Ondrasz Kąkol ,Radosława Kompowska-Marek ,Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

55-60