Stosowanie fumaranu dimetylu jako pierwszy wybór u kobiety z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w wieku rozrodczym – opis przypadku Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Jamroz-Wiśniewska
Konrad Rejdak

Abstrakt

Postać rzutowo-remisyjna stwardnienia rozsianego często występuje u młodych kobiet w wieku rozrodczym, w związku z czym leczenie modulujące przebieg choroby zapobiegające jej progresji, które umożliwia koncepcję bez wcześniejszego przerywania terapii, jest korzystne szczególnie w tej grupie pacjentek. Przedstawiamy przypadek młodej kobiety, która przyjmuje fumaran dimetylu od 2018 r. Wówczas, w wieku 20 lat, po rozpoznaniu postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego, rozpoczęto u pacjentki leczenie fumaranem dimetylu. Po ok. 1,5 roku terapii pacjentka zaszła w ciążę i odstawiła lek. Urodziła dwoje zdrowych dzieci z przerwami w terapii fumaranem dimetylu. Z powodu rzutu choroby w okresie połogu i karmienia piersią wdrożono terapię pomostową octanem glatirameru. Obecnie pacjentka wraca do terapii fumaranem dimetylu. Terapia fumaranem dimetylu pozwoliła pacjentce na urodzenie dwojga zdrowych dzieci bez konieczności odstawienia leku przed koncepcją.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

1. GBD 2016 Multiple Sclerosis Collaborators. Global, regional, and national burden of multiple sclerosis 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019; 18(3): 269-85. http://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30443-5.
2. Hellwig K. Pregnancy in multiple sclerosis. Eur Neurol. 2014; 72(suppl 1): 39-42. http://doi.org/10.1159/000367640.
3. Thöne J, Thiel S, Gold R et al. Treatment of multiple sclerosis during pregnancy – safety considerations. Expert Opin Drug Saf. 2017; 16(5): 523-34. http://doi.org/10.1080/14740338.2017.1311321.
4. Yeh WZ, Widyastuti PA, Van der Walt A et al.; MSBase Study Group. Natalizumab, Fingolimod and Dimethyl Fumarate Use and Pregnancy-Related Relapse and Disability in Women With Multiple Sclerosis. Neurology. 2021; 96(24): e2989-3002. http://doi.org/10.1212/WNL.0000000000012084.
5. Hellwig K, Rog D, McGuigan C et al. An international registry tracking pregnancy outcomes in women treated with dimethyl fumarate. Neurology. 2020; 94(15 suppl): 1003.
6. Carta S, Ferraro D, Ferrari S et al. Oligoclonal bands: clinical utility and interpretation cues. Crit Rev Clin Lab Sci. 2022; 59(6): 391-404. http://doi.org/10.1080/10408363.2022.2039591.