Zakażenie HBV i wirusowe zapalenie wątroby typu B u pacjentów leczonych przeciwciałami monoklonalnymi anty-CD20 Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maciej Piasecki

Abstrakt

W XXI w. nastąpił przełom w leczeniu wielu chorób nowotworowych, autoimmunologicznych oraz przewlekłych stanów zapalnych dzięki wprowadzeniu do schematów terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych. Wśród nich jednymi z częściej stosowanych są przeciwciała anty-TNF czy anty-CD20. Szczególnie z tymi ostatnimi wiąże się zagadnienie reaktywacji zakażenia HBV, mogącego prowadzić do piorunującego zapalenia i niewydolności wątroby, a nawet śmierci pacjenta. Tym niemniej lekarze stosujący ww. leki mają do dyspozycji narzędzia diagnostyczne umożliwiające określenie statusu zakażenia HBV oraz szczepienia i leki, które mogą być zastosowane w celu zminimalizowania ryzyka reaktywacji HBV wraz ze wszystkimi konsekwencjami. W niniejszej pracy przedstawiam podstawowe aspekty zakażenia HBV, które powinien znać każdy lekarz zajmujący się terapiami anty-CD20, oraz schematy postępowania z pacjentem kwalifikowanym do takiej terapii.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Pan CQ, Zhang JX. Natural History and Clinical Consequences of Hepatitis B Virus Infection. Int J Med Sci. 2005; 2(1): 36-40.
2. Patullo V. Prevention of Hepatitis B reactivation in the setting of immunosuppression. Clin Molec Hepatol. 2016; 22: 219.
3. Kusumoto S, Arcaini L, Hong X et al. Risk of HBV reactivation in patients with B-cell lymphomas receiving obinutuzumab or rituximab immunochemotherapy. Blood. 2019; 133(2): 137-46.
4. Programy lekowe NFZ – program B.106.
5. Grabarczyk P, Kopacz A, Sulkowska E et al. Blood donors screening for blood born viruses in Poland. Przegl Epidemiol. 2015; 69(3): 473-7, 591-5.
6. Niedziela N, Zimnol A, Lubczyński M et al. Ocrelizumab therapy in patients with anti-HBc antibodies – a preliminary study. Pol Merkur Lekarski. 2023; 53(3): 189-93.
7. Jaroszewicz J, Pawłowska M, Simon K et al. Low risk of HBV reactivation in a large European cohort of HCV/HBV coinfected patients treated with DAA. Expert Rev Anti Infect Ther. 2020; 18(10): 1045-54.
8. Flisiak R (ed). Choroby zakaźne i pasożytnicze. Tom III. Wydanie I, Czelej sp. z.o.o., Lublin 2020: 665.
9. Kramvis A, Chang K, Dandri M et al. A roadmap for serum biomarkers for hepatitis B virus: current status and future outlook. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2022; 19(11): 727-45.
10. Cai Y, Yin W. The Multiple Functions of B Cells in Chronic HBV Infection. Front Immunol. 2020; 11: 582292.
11. Dumolard L, Aspord C, Marche P et al. Immune checkpoints on T and NK cells in the context of HBV infection: Landscape, pathophysiology and therapeutic exploitation. Front Immunol. 2023; 14: 1148111.
12. Onorato L, Pisaturo M, Camaioni C et al. Risk and Prevention of Hepatitis B Virus Reactivation during Immunosuppression for Non-Oncological Diseases. J Clin Med. 2021; 10(21): 5201.
13. Engerix-Chpl – GSK 13-01-2022.
14. Program szczepień ochronnych na rok 2023.
15. Yang S, Tian G, Cui Y et al. Factors influencing immunologic response to hepatitis B vaccine in adults. Sci Rep. 2016; 6: 27251.
16. Pawłowska M, Flisiak R, Gil L et al. Prophylaxis of hepatitis B virus (HBV) infection reactivation – recommendations of the Working Group for prevention of HBV reactivation. Clin Exp Hepatol. 2019; 5(3): 195-202.
17. Cholongitas E, Haidich AB, Apostolidou-Kiouti F et al. Hepatitis B virus reactivation in HBsAg-negative, anti-HBc-positive patients receiving immunosuppressive therapy: a systematic review. Ann Gastroenterol. 2018; 31(4): 480-90.
18. Ciardi MR, Iannetta M, Zingaropoli MA et al. Reactivation of Hepatitis B Virus with Immune-Escape Mutations After Ocrelizumab Treatment for Multiple Sclerosis. Open Forum Infect Dis. 2018; 6(1): ofy356.