Kwartalnik "MS Report" to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu stwardnienia rozsianego i neurologii. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.

ISSN: 2084-9435        DOI: 10.24292/01.MS

Tom 12 Nr 3(44) (2023)

Szanowni Czytelnicy,

z radością przekazujemy Państwu nowy numer czasopisma „MS Report”. Mamy nadzieję, że jego tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem. Pierwszy artykuł autorstwa lek. Macieja Piaseckiego z Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest poświęcony zakażeniom HBV i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u chorych leczonych przeciwciałami monoklonalnymi anty-CD20. Ta grupa leków szturmem weszła do naszego armamentarium terapeutycznego i jest coraz częściej wykorzystywana w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane. Przeciwciała anty-CD20 mają bardzo wiele zalet, w tym przede wszystkim są lekami o wysokiej skuteczności, ale jednym z problemów wiążących się z ich stosowaniem jest ryzyko reaktywacji zakażenia HBV, uznawane za wysokie, bo określane na poziomie ponad 10%. Zalecenia dotyczące jego ograniczania i postępowania w przypadku zidentyfikowania utajonego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B przedstawia kolejne opracowanie przygotowane przez dr Katarzynę Kubicką-Bączyk i prof. Monikę Adamczyk-Sowę z Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Medycznego w Zabrzu oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy docenią szereg praktycznych aspektów uwzględnionych w artykule, w tym nie tylko informacje dotyczące epidemiologii, przebiegu zakażenia i znaczenia szczepień, ale i – przede wszystkim – możliwe scenariusze postępowania w sytuacjach, z którymi możemy się spotkać jako praktycy. Problem poruszany w obu przywołanych wyżej opracowaniach jest bardzo istotny, bo jak piszą Autorki drugiej z prac „Zaniedbanie badań w kierunku HBV i profilaktyki przed rozpoczęciem stosowania leków anty-CD20 może doprowadzić do reaktywacji zakażenia HBV, w tym ciężkich powikłań takich jak piorunujące zapalenie i niewydolność wątroby, a nawet spowodować śmierć pacjenta”.

Ostatni artykuł osobiście uważamy za niezwykle ważny i przydatny. Mgr Ewa Kozielewska-Zwierska i prof. Sławomir Michalak z Pododdziału Udarowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, Katedry i Kliniki Neurochirurgii oraz Zakładu Neurochemii i Neuropatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu postanowili przedstawić i przypomnieć naszym Czytelnikom rolę neurorehabilitacji w postępowaniu u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Oprócz wskazania obszarów terapii i opisania typowego treningu dla chorego ze stwardnieniem rozsianym dodatkowymi, ważnymi aspektami, które poruszają Autorzy, są wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, korzyści teleporady fizjoterapeutycznej czy rola i zadania interdyscyplinarnego zespołu w opiece nad naszymi pacjentami.

Życzymy miłej i ciekawej lektury.

prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel

dr n. med. Agnieszka Piechal

Opublikowane: 2024-01-09

Wyświetl wszystkie numery