Kwartalnik "MS Report" to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu stwardnienia rozsianego i neurologii. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.

ISSN: 2084-9435        DOI: 10.24292/01.MS

Tom 13 Nr 1(46) (2024)

Opublikowane: 2024-03-31

Wyświetl wszystkie numery