Bupropion jako lek pierwszego wyboru w monoterapii oraz uzupełnienie terapii nieprzynoszących remisji całkowitych – z perspektywy psychiatry praktyka Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marlena Sokół-Szawłowska

Abstrakt

W pracy zaprezentowano opisy przypadków zastosowania bupropionu w leczeniu zaburzeń depresyjnych przebiegających w skomplikowany sposób. W pierwszym przypadku była ona powiązana z wieloletnią chorobą afektywną dwubiegunową z cechami sezonowości, w drugim zaś miała charakter nawracający i była związana z przejściem na emeryturę. W obu przypadkach zastosowanie bupropionu było bezpieczne i skuteczne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Sokół-Szawłowska, M. (2023). Bupropion jako lek pierwszego wyboru w monoterapii oraz uzupełnienie terapii nieprzynoszących remisji całkowitych – z perspektywy psychiatry praktyka . Medycyna Faktów , 16(4(61), 423-427. https://doi.org/10.24292/01.MF.0423.21
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Fava M, Rush AJ, Thase ME et al. 15 years of clinical experience with bupropion HCl: from bupropion to bupropion SR to bupropion XL. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2005; 7: 106-13.
2. Soroko FE, Maxwell RA. The pharmacologic basis for therapeutic interest in bupropion. J Clin Psychiatry. 1983; 44(Sec 2): 67-73.
3. Baune BT, Florea I, Ebert B et al. Patient Expectations and Experiences of Antidepressant Therapy for Major Depressive Disorder: A Qualitative Study. Neuropsychiatr Dis Treat. 2021; 17: 2995-3006. http://doi.org/10.2147/NDT.S325954.
4. Li DJ, Tseng PT, Chen YW et al. Significant treatment effect of bupropion in patients with bipolar disorder but similar phase-shifting rate as other antidepressants. A meta-analysis following the PRISMA guidelines. Medicine. 2016; 95(13): 1-8.
5. Rybakowski J. Farmakoterapia choroby afektywnej dwubiegunowej. In: Jarema M (ed). Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Wyd. 3. Via Medica, Gdańsk 2022.
6. Yildiz M, Batmaz S, Songur E et al. State of the art psychopharmacological treatment options in seasonal affective disorder. Psychiatr Danub. 2016; 28(1): 25-9.
7. Drozd K, Święcicki Ł. Choroba afektywna sezonowa. Medycyna po Dyplomie. 2014; 1.
8. Steffens DC, Doraiswamy PM, McQuoid DR. Bupropion SR in the naturalistic treatment of elderly patients with major depression. Int J Geriatr Psychiatry. 2001; 16: 862-5.
9. Hajizadeh A, Howes S, Theodoulou A et al. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2023; 5: CD000031. http://doi.org/10.1002/14651858.CD000031.pub6.
10. Dwoskin LP, Rauhut AS, King-Pospisil KA et al. Review of the pharmacology and clinical profile of bupropion, an antidepressant and tobacco use cessation agent. CNS Drug Rev. 2006; 12(3-4): 178-207. http://doi.org/10.1111/j.1527-3458.2006.00178.x.
11. Clayton AH, Pradko JF, Croft HA et al. Prevalence of sexual dysfunction among newer antidepressants. J Clin Psychiatry. 2002; 63(4): 357-66. http://doi.org/10.4088/jcp.v63n0414.
12. Montejo AL, Prieto N, de Alarcón R et al. Management strategies for antidepressant-related sexual dysfunction: a clinical approach. J Clin Med. 2019; 8(10): 1640. http://doi.org/10.3390/jcm8101640.
13. Gałecki P, Bliźniewska-Kowalska K. Depresja oporna na leczenie – zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii. Psychiatr Pol. 2021; 55(1): 7-21.