Zawroty głowy u seniorów – opis przypadku Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Paweł Onopiuk
Mateusz Pionka

Abstrakt

Zawroty głowy u osób starszych są znacznie poważniejszym problemem niż w innych grupach wiekowych ze względu na zwiększone ryzyko upadków i wtórnych złamań. Ze względu na to, że zaburzenia te mają szeroką etiologię: od uszkodzenia układu przedsionkowego, poprzez zaburzenia sercowo-naczyniowe, metaboliczne, intoksykacje, uszkodzenie zarówno obwodowego, jak i ośrodkowego układu nerwowego, aż po dolegliwości psychogenne, w leczeniu osób starszych konieczne jest zidentyfikowanie pacjentów z poważnymi schorzeniami, wymagających pilnej diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych. W pracy przedstawiono model diagnostyki i leczenia pacjenta z łagodnymi położeniowymi zawrotami głowy.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Onopiuk, P., & Pionka, M. (2022). Zawroty głowy u seniorów – opis przypadku . Medycyna Faktów , 15(4(57), 462-466. https://doi.org/10.24292/01.MF.0422.15
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Colledge NR, Wilson JA, Macintyre CC, MacLennan WJ. The prevalence and characteristics of dizziness in an elderly community. Age Ageing. 1994; 23(2): 117-20.
2. Hilton MP, Pindr DK. The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional vertigo. Cochrane Database Syst Rev. 2014(12): CD003162. http://doi.org/10.1002/14651858.CD003162.pub3.
3. Newman-Toker DE, Hsieh YH, Camargo CA Jr et al. Spectrum of dizziness visits to US emergency departments: cross-sectional analysis from a nationally representative sample. Mayo Clin Proc. 2008; 83(7): 765-75. http://doi.org/10.4065/83.7.765.
4. Neuhauser HK. Epidemiology of vertigo. Curr Opin Neurol. 2007; 20: 40-6.
5. Bhattacharyya N, Gubbels SP, Schwartz SR et al. Clinical Practice Guideline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (update). Otol. Head Neck Surg. 2017; 156(3): 1-47.
6. von Brevern M et al. Epidemiology of benign paroxysmal positional vertigo: a population based study Journal of Neurology. Neurosurgery & Psychiatry. 2007; 78: 710-5.
7. Oghalai JS, Manolidis S, Barth JL et al. Unrecognized benign paroxysmal positional vertigo in elderly patients. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000; 122: 630-4.
8. Seok JI, Lee HM, Yoo JH et al. Residual dizziness after successful repositioning treatment in patients with benign paroxysmal positional vertigo. J Clin Neurol. 2008; 4: 107-10. http://doi.org/10.3988/jcn.2008.4.3.107.
9. Gbahou F. Effects of betahistine at histamine H3 receptors: mixed inverse agonism/agonism in vitro and partial inverse agonism in vivo. J Pharmacol ExpTher. 2010; 334: 945-54.
10. Ramos Alcocer R. Use of betahistine in the treatment of peripheral vertigo. Acta Otolaryngol. 2015; 135(12): 1205--11. http://doi.org/10.3109/00016489.2015.1072873.
11. Guneri EA. The effects of betahistine in addition to Epley maneuver in posterior canal benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012; 146: 104-8.
12. Benecke H Pérez-Garrigues H, Bin Sidek D et al.; OSVaLD investigators. Effects of betahistine on patient-reported outcomes in routine practice in patients with vestibular vertigo and appraisal of tolerability: experience in the OSVaLD study. Int Tinnitus J. 2010; 16(1): 14-24.
13. Swain S, Behera ICh, Das A et al. Prevalence of Benign Paroxysmal Positional Vertigo: Our experiences at a tertiary care hospital of India. http://doi.org/10.21608/ejentas.2018.5246.1040.
14. Błażejewska-Hyżorek B. Ostry zespół przedsionkowy – czy to udar? Badanie przy łóżku chorego kluczem do rozpoznania. Otorynolaryngologia. 2014; 13(1): 12-6.
15. Wiącek M, Sadza I, Bartosik-Psujek H. Diagnostyka zawrotów głowy w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego. Pol Przegl Neurol. 2018; 14(4): 209-21.