Diagnozowanie i leczenie alergicznego nieżytu nosa i astmy w POZ Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andrzej Emeryk
Marek Chról
Justyna Emeryk-Maksymiuk

Abstrakt

W pracy przedstawiono podstawowe zasady opieki koordynowanej realizowanej w POZ w obszarze pulmonologii i alergologii. Omówiono aktualne zasady diagnozowania alergicznego nieżytu nosa i astmy dostępne dla lekarzy POZ. Przypomniano podstawowe zasady terapii alergicznego nieżytu nosa. Pokazano także zalecane podstawowe schematy terapeutyczne astmy w oparciu o dokument GINA 2024. Zwrócono uwagę na najważniejsze grupy leków stosowanych w terapii alergicznego nieżytu nosa (glikokortykosteroidy donosowe, leki przeciwhistaminowe) oraz astmy (glikokortykosteroidy wziewne, długo działające β2-mimetyki, krótko działające β2-mimetyki).

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Emeryk, A., Chról, M., & Emeryk-Maksymiuk, J. (2024). Diagnozowanie i leczenie alergicznego nieżytu nosa i astmy w POZ. Alergoprofil, 20(2), 8-16. https://doi.org/10.24292/01.AP.202140624
Dział
Artykuł

Bibliografia

1. Samoliński B, Raciborski F, Lipiec A et al. Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce (ECAP). Alerg Pol. 2014; 1: 10-18.
2. Jasnowska-Małecka J, Wardaszka N. Characteristics of costs generated by allergic diseases. Research Papers Wrocław University of Economics. 2018; 542: 46-57.
3. Nizio-Mąsior J. Alergiczny nieżyt nosa i astma oskrzelowa: skala problemu, koszty, możliwości leczenia przyczynowego. Alergia. 2014; 3: 57-8.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.09.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U.2022 poz.1965.
5. Zarządzenie Nr 124/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.09.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ.
6. Bousquet J, van Cauwenberge P, Khaltaev N et al. Allergic rhinitis and its impact on asthma. J Allergy Clin Immunol. 2001; 108 (suppl.): 147-334.
7. Wallace DV, Dykiewicz MS, Bernstein DI et al. The diagnosis and management of rhinitis: an updated practical parameter. J Allergy Clin Immunol. 2008; 122: S1-S84.
8. Bousquet PJ, Combescure C, Neukirch F et al. Visual analog scales can assess the severity of rhinitis graded according to ARIA guidelines. Allergy. 2007; 62: 367-72.
9. Emeryk A, Rapiejko P. Choroby alergiczne dróg oddechowych. W: Emeryk A (red.) Choroby alergiczne w praktyce lekarza rodzinnego. Termedia 2016: 27-70.
10. Arcimowicz M. Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu alergicznego nieżytu nosa. Alergia Astma Immunologia. 2016; 21: 33-6.
11. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 Update (in collaboration with the World Health Organization, GA2LEN and AllerGen). Allergy. 2008; 63(suppl. 86): 8-160.
12. Cingi C, Gevaert P, Mösges R et al. Multi-morbidities of allergic rhinitis in adults: European Academy of Allergy and Clinical Immunology Task Force Report. Clin Transl Allergy. 2017; 7: 17.
13. Samoliński B, Arcimowicz M, Jurkiewicz D et al. Polskie Standardy Leczenia Nieżytów Nosa – PoSLeNN. Alergol. Pol. 2013; nr specjalny S1: 17-167.
14. Chitsuthipakorn W, Hoang MP, Kanjanawasee D et al. Combined medical therapy in the treatment of allergic rhinitis: Systematic review and meta-analyses. Int Forum Allergy Rhinol. 2022; 12: 1480-502.
15. Arcimowicz M. Alergiczny nieżyt nosa – skuteczne leczenie według najnowszych zaleceń. Otolaryngolog Pol. 2022; 76: 45-59.
16. Meltzer EO. Pharmacotherapeutic strategies for allergic rhinitis: matching treatment to symptoms, disease progression, and associated conditions. Allergy Asthma Proc. 2013; 34: 301-11.
17. Bousquet J, Schünemann HJ, Hellings PW et al. MACVIA clinical decision algorithm in adolescents and adults with allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138: 367-74.
18. Hellings PW, Scadding G, Bachert C et al. EUFOREA treatment algorithm for allergic rhinitis. Rhinology. 2020; 58: 618-22.
19. Kuna P, Zuberbier T. Bilastine in allergic rhinoconjunctivitis and urticaria. Allergy. 2010; 65(Suppl. 93): 1-13.
20. Schafer T, Schnoor M, Wageman M et al. Therapeutic Index (TIX) for intranasal corticosteroids in the treatment of allergic rhinitis. Rhinology. 2011; 49: 272-80.
21. Juel-Berg N, Darling P, Bolvig J et al. Intranasal corticosteroids compared with oral antihistamines in allergic rhinitis: A systematic review and meta-analysis. Am J Rhinol Allergy. 2017; 31(1): 19-28.
22. Wise SK, Lin SY, Toskala E et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Allergic Rhinitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2018; 8: 108-352.
23. Rollema C, van Roon EN, van Boven JFM et al. Pharmacology, particle deposition and drug administration techniques of intranasal corticosteroids for treating allergic rhinitis. Clin Exp Allergy. 2022; 52: 1247-63.
24. Kupczyk M, Mastalerz-Migas A, Jahnz-Różyk K et al. Wytyczne konsultanta krajowego alergologii, konsultanta krajowego medycyny rodzinnej oraz prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia astmy u dorosłych w POZ, z uwzględnieniem opieki koordynowanej z dnia 16 lutego 2024. (nfz.gov.pl) .
25. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2024. Updated May 2024. Available from: ginasthma.org.
26. Pawliczak R, Emeryk A, Kupczyk M et al. Standardy rozpoznawania i leczenia astmy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej (STAN3T). Alerg Pol. 2023; 10: 1-14.
27. Thamrin C, Robinson PD, Farah CS. Technical standards for respiratory oscillometry and bronchodilator response cut-offs. Eur Respir J. 2022; 59: 2102663.
28. Liczy się każdy oddech - informacje.
29. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2023. Updated July 2023. Available from: ginasthma.org.
30. Emeryk A, Pirożyński M, Mazurek H et al. Polski Przewodnik Inhalacyjny. Wydanie II. Via-Medica, Gdańsk 2021: 1-34.
31. Usmani OS. Choosing the right inhaler for your asthma or COPD patient. Ther Clin Risk Manag. 2019; 15: 461-72.
32. Emeryk A, Pirożyński M, Emeryk-Maksymiuk J. Dry powder inhalers – between the doctor and the patient. Adv Respir Med. 2018; 86: 44-52.