"OphthaTherapy" (abbr.: OphthaTherapy) is a peer-reviewed scientific quarterly publishing papers in: ophthalmology, ophthalmic surgery (including minimally invasive surgery and laser therapy), pharmacological treatment of eye diseases, including glaucoma, as well as work in the contactology. The journal is on the list of the Polish Ministry of Science and Higher Education. For publishing the article, the author receives 20 points.
We encourage you to submit: original papers, review articles, case reports, rapid communication, research letters, hypotheses, meeting proceedings, letter to the editor. We guarantee fast publication. There are no submission or processing charges.

Vol 7 No 1 (2020)

Szanowni Państwo,

obecny numer „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce” otrzymają Państwo w szczytowym okresie rozwoju epidemii choroby COVID-19. Dlatego też zaczynamy go artykułem redakcyjnym Koronawirus a narząd wzroku. Możliwości zakażenia, objawy kliniczne i profilaktyka w gabinecie okulistycznym. Artykuł ten zawiera wiele praktycznych informacji dotyczących badania pacjentów w okresie epidemii koronawirusa.

Dwie następne prace poświęcone są diagnostyce chorób siatkówki. Pierwsza z nich dotyczy najnowszej metody obrazowania tej części oka, a mianowicie optyki adaptywnej. Technologia ta pozwala zobrazować i ocenić strukturę pojedynczych fotoreceptorów siatkówki i może dostarczyć danych o zmianach patologicznych w siatkówce, nawet gdy brakuje jakichkolwiek odchyleń od normy w obrazowych badaniach strukturalnych lub funkcjonalnych. Możliwości diagnostyczne tej metody nie są jeszcze do końca poznane, ale wiąże się z nią duże nadzieje na przyszłość. Druga z prac dotyczy odwarstwienia nabłonka barwnikowego, które jest jedną z częściej występujących patologii w różnych chorobach siatkówki, np. w AMD.

Państwa duże zainteresowanie na pewno wzbudzi kolejny artykuł, napisany przez panią profesor Annę Machalińską i poświęcony terapii komórkowej w schorzeniach zwyrodnieniowych siatkówki. Problem zastosowania komórek macierzystych w medycynie jest często poruszany na łamach prasy codziennej i w Internecie. Dlatego dobrze, że nasi Czytelnicy będą mieli możliwość zapoznania się z pracą, która w sposób obiektywny przedstawia rolę komórek macierzystych w leczeniu chorób siatkówki.

Następna publikacja również dotyczy nowej metody leczenia chorób siatkówki, a mianowicie zastosowania dopaminy oraz agonistów receptorów dopaminergicznych D2. Leki te hamują aktywność czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego i dlatego w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w terapii obrzęków i chorób siatkówki z neowaskularyzacją.

Także następna praca poświęcona jest patologii siatkówki, a mianowicie toksokarozie ocznej. Stanowi ona kolejną publikację tego autora dotyczącą chorób odzwierzęcych w okulistyce.

Cztery ostatnie artykuły dotyczą leczenia zmian przedniego odcinka oka: zespołu rozdęcia torebki po operacji zaćmy, wszczepów implantów soczewkowych typu iris-claw w leczeniu bezsoczewkowości, chirurgii plastycznej tęczówki z użyciem implantów tęczówkowych oraz leczenia zespołu suchego oka za pomocą kwantowego rezonansu komórkowego.

Zachęcam do lektury „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce”, życząc jednocześnie wszystkim Czytelnikom zdrowia fizycznego, a także psychicznego, co ma szczególne znaczenie w tym koronawirusowym okresie.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Published: 2020-03-31

View All Issues