"OphthaTherapy. Therapies in Ophthalmology" (abbr.: OphthaTherapy) is a peer-reviewed scientific quarterly publishing papers in: ophthalmology, ophthalmic surgery (including minimally invasive surgery and laser therapy), pharmacological treatment of eye diseases, including glaucoma, as well as work in the contactology. The journal is on the list of the Polish Ministry of Science and Higher Education. For publishing the article, the author receives 20 points.
We encourage you to submit: original papers, review articles, case reports, rapid communication, research letters, hypotheses, meeting proceedings, letter to the editor. There are no submission or processing charges.

"OphthaTherapy" accepts submissions in English only. Other language versions may be published as additional ones.

e-ISSN: 2543-9987       ISSN: 2353-7175       DOI: 10.24292/01.OT

Indexed in: Polish Journals Master List: 20 points
                       Index Copernicus:72.79
                       Google Scholar
                        Polish Scientific Journal Database
                        ARIANTA
                        WorldCat

Vol 10 No 1 (2023)

Szanowni Państwo,

numer „OphthaTherapy. Terapie w okulistyce”, który właśnie oddajemy w Państwa ręce, rozpoczyna 10. rok wydawania naszego czasopisma. W zeszycie znajdą Państwo 8 prac pochodzących z tak odległych krajów, jak Indonezja. Połowa z nich została przygotowana wyłącznie w języku angielskim – to wymóg naszych czasów. Obecnie angielski stał się praktycznie jedynym językiem, w którym odbywa się wymiana informacji w międzynarodowym środowisku naukowym. Dlatego też, jeżeli chcemy, aby nasze czasopismo miało jak największy zasięgi jak najwyższą ocenę, większość prac powinna być publikowana w języku angielskim. Równie istotne jest zarejestrowanie się w systemie ORCID – międzynarodowym systemie identyfikacji autorów prac naukowych. Każdy autor ma w nim swój osobisty identyfikator cyfrowy, który umożliwia rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i odpowiednie przypisanie publikacji do konkretnej osoby w bazach naukowych takich jak Scopus, Web of Science i innych.

Co Państwo znajdą w obecnym, już 37. wydanym przez nas zeszycie? Na ten temat tym razem nie będę pisał w słowie wstępnym, ponieważ chciałbym, aby nasi Czytelnicy sami zagłębili się w treść tego numeru „OphthaTherapy. Terapie w okulistyce”.
Życzę Państwu interesującej lektury.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Published: 2023-03-31

Diagnosis and treatment of corneal ulcers in the course of systemic autoimmune diseases

Review article

Kinga Czarnacka, Alicja Chmura-Hołyst, Ismael Alsoubie, Oliwia Cwalina, Ada Pandey, Dominika Prokop, Małgorzata Gawlak, Bartosz Kuźlik, Katarzyna Guzek, Katarzyna Sajak-Hydzik, Iwona Pawlicka, Agnieszka Piskorz, Maciej Kozak, Anna Roszkowska

43-47

Macular hemorrhage – therapy

Review article

Małgorzata Gawlak, Katarzyna Guzek, Bartosz Kuźlik, Ada Pandey, Dominika Prokop, Oliwia Cwalina, Kinga Czarnacka, Alicja Chmura-Hołyst, Isamel Alsoubie, Katarzyna Sajak-Hydzik, Ilona Pawlicka, Agnieszka Piskorz, Maciej Kozak, Anna Roszkowska

57-62

View All Issues