Arteterapia w psychiatrii – tożsamość indywidualna a tożsamość grupowa Artykuł oryginalny

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radosława Kompowska-Marek
Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Anna Zielińska

Abstrakt

W artykule opisano półroczny cykl grupowych warsztatów arteterapeutycznych. Zastosowano metodę eksperymentu. Działania terapeutyczne w psychiatrycznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym skierowano do chorych hospitalizowanych długoterminowo. Badano wpływ programu arteterapeutycznego na wzrost poczucia tożsamości pacjentów. Zwrócono uwagę na dodatkowy aspekt eksperymentu – aktywizację arteterapeutyczną, modyfikowanie funkcji poznawczych. Celem pobocznym programu było wsparcie leczenia farmakologicznego i psychoterapii prowadzonej na terenie oddziału. Aby określić efektywność programu, zastosowano Skalę tożsamości Eugeniusza Józefowskiego.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Patejuk-Mazurek I. Dialog arteterapeutyczny z pacjentem. In: Łoza B, Chmielnicka-Plaskota A, Rudowski T (ed). Arteterapia: od teorii do terapii. Podręcznik przedmiotu. Wydawnictwo APS, Warszawa 2013: 78-81.
2. Nawrot H, Trzaskowski P, Chmielnicka-Plaskota A et al. Świadomość własnego potencjału twórczego u osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi – studium przypadku. In: Łoza B, Chmielnicka-Plaskota A (ed). Arteterapia. Vol. 2. Difin, Warszawa 2014: 52-8.
3. Paleczny T. Socjologia tożsamości. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008: 19-20.
4. Ricoeur P. Filozofia osoby. Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1992.
5. Ricoeur P. O sobie samym jako innym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005: 273.
6. Florczykiewicz J, Józefowski E. Arteterapia w edukacji i resocjalizacji. Wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011: 181.
7. Zielińska A, Chmielnicka-Plaskota A, Łoza B et al. Arteterapia w procesie leczenia psychiatrycznego. Autoportret z chorobą. In: Łoza B, Chmielnicka-Plaskota A (ed). Arteterapia. Vol. 2. Difin, Warszawa 2014: 104-7.
8. Zielińska A. Pedagogiczne aspekty arteterapii w kontekście przemian współczesnej psychiatrii. Warszawa 2020, niepublikowana praca doktorska.