Dobrze kontrolowana astma – istota współpracy lekarza z pacjentem Praca przeglądowa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maciej Kupczyk

Abstrakt

Podstawowe cele terapii astmy oskrzelowej obejmują osiągnięcie i utrzymanie dobrej kontroli choroby oraz redukcję ryzyka związanego z zaostrzeniami i upośledzeniem wydolności układu oddechowego, przy jednocześnie jak najmniejszym ryzyku wystąpienia działań niepożądanych wynikających z zastosowanego leczenia. W przypadku braku optymalnej kontroli, mimo zastosowania odpowiedniej terapii, przed rozważeniem zwiększenia dawki leku lub zmiany preparatu w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność wykonywania inhalacji, a także ocenić stosowanie się chorego do zaleceń, ewentualne narażenie na czynniki zaostrzające przebieg choroby (dym tytoniowy, alergeny, leki), choroby współistniejące pogarszające przebieg astmy oraz poprawność rozpoznania choroby podstawowej. W codziennej praktyce klinicznej najczęstszą przyczyną braku skuteczności zastosowanego leczenia u pacjentów z astmą oskrzelową jest brak compliance lub nieprawidłowa technika inhalacji leku. Zgodnie ze standardami GINA podawanie leku złożonego (glikokortykosteroid wziewny + formoterol w jednym inhalatorze) jako leczenie podtrzymujące i doraźne jest optymalną formą terapii.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kupczyk , M. (2021). Dobrze kontrolowana astma – istota współpracy lekarza z pacjentem. Alergoprofil, 17(4), 12-16. https://doi.org/10.24292/01.AP.174301021
Dział
THERAPY

Bibliografia

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2021. (access: 19.10.2021).
2. Kowalski ML, Jędrzejczak M, Cirlić M. Efektywność leczenia astmy oskrzelowej w Polsce w ocenie pacjentów – wyniki badania AIRCEE (Asthma Insights & Reality in Central and Eastern Europe). Alerg Astma Immunol. 2004; 9(4): 187-95.
3. Kuna P, Kupryś-Lipińska I, Dębowski T. Control of asthma in adults treated with beclomethasone and formoterol in extrafine particle aerosol formulation in a real-life setting in Poland – CASPER non-interventional, observational study. Pol Arch Med Wew. 2015; 125(10): 731-40.
4. Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Resp Med. 2014; 24: 14009.
5. Reddel HK, Busse WW, Pedersen S et al. Should recommendations about starting inhaled corticosteroid treatment for mild asthma be based on symptom frequency: a post-hoc efficacy analysis of the START study. Lancet. 2017; 389(10065): 157-66.
6. O’Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma. N Engl J Med. 2018; 378(20): 1865-76.
7. Bateman ED, Reddel HK, O’Byrne PM et al. As-Needed Budesonide-Formoterol versus Maintenance Budesonide in Mild Asthma. N Engl J Med. 2018; 378(20): 1877-87.
8. Sobieraj DM, Weeda ER, Nguyen E et al. Association of Inhaled Corticosteroids and Long-Acting β-Agonists as Controller and Quick Relief Therapy With Exacerbations and Symptom Control in Persistent Asthma: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2018; 319(14): 1485-96.
9. Papi A, Carradi M, Pigeon-Francisco C et al. Beclomethasone- formoterol as maintenance and reliever treatment in patients with asthma: a double-blind, randomized controlled trial. Lancet Respir Med. 2013; 1: 23-31.
10. Vanelli M, Pedan A, Liu N et al. The role of patient inexperience in medication discontinuation: a retrospective analysis of medication nonpersistence in seven chronic illnesses. Clin Ther. 2009; 31(11): 2628-52.
11. Stanford RH, Shah MB, D’Souza AO et al. Short-acting β-agonist use and its ability to predict future asthma-related outcomes. Ann Allergy Asthma Immunol. 2012; 109: 403-7.
12. Kupczyk M, Kuna P. Astma Zero – zero tolerancji dla zaostrzeń astmy. Terapia. 2019; 27(4): 11-6.