Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej). Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.

e-ISSN: 2544-5111        DOI: 10.24292/01.AP

Indekowane przez: Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego: 20 punktów
                                      Google Scholar

Tom 18 Nr 1 (2022)

Opublikowane: 2022-02-10

Sezon pylenia dębu i grabu w Kielcach w 2021 roku

Artykuł oryginalny

Anna Kopacz-Bednarska ,Joanna Posłowska ,Joanna Ślusarczyk

21-28

The analysis of birch pollen season in selected cities of Poland in 2021

Original article

Joanna Rapiejko,Małgorzata Puc,Małgorzata Malkiewicz,Krystyna Piotrowska-Weryszko,Monika Ziemianin,Grzegorz Siergiejko,Katarzyna Dąbrowska-Zapart,Dariusz Jurkiewicz,Agnieszka Lipiec

29-34

Wyświetl wszystkie numery