Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

niniejszym zeszytem rozpoczynamy 8. rok wydawania „OphthaTherapy. Terapie w okulistyce”. Znajdą w nim Państwo 10 prac dotyczących diagnostyki, leczenia zachowawczego, chirurgii i laseroterapii schorzeń narządu wzroku.

Numer ten otwiera artykuł omawiający opracowany w 2020 r. przez panel ekspertów konsensus dotyczący nowego nazewnictwa neowaskularyzacji w przebiegu AMD (Consensus Nomenclature for Reporting Neovascular Age-Related Macular Degeneration Data) uwzględniający nowoczesne metody obrazowania tych zmian na dnie oczu. W dziale Terapie zachowawcze będą Państwo mogli przeczytać jeszcze dwie inne prace o AMD, podejmujące temat oceny skuteczności stosowania programu lekowego wśród chorych z wysiękową postacią AMD oraz roli zbilansowanej suplementacji w diecie pacjentów z tym schorzeniem. Inne publikacje w tym dziale są poświęcone: terapii dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera za pomocą idebenonu (pierwszego leku wprowadzonego do leczenia tego schorzenia), terapii niedowidzenia połowiczego jednoimiennego powstałego w wyniku udaru, urazu, guza mózgu, operacji lub wynikającego z innych, rzadszych przyczyn, leczeniu zaburzeń widzenia stereoskopowego z wykorzystaniem metod wirtualnej rzeczywistości oraz opisowi rzadkiej zmiany limfoproliferacyjnej spojówek.

W dziale Chirurgia i laseroterapia mamy trzy publikacje. Pierwsza z nich jest poświęcona ocenie wyników terapii pacjentów poddanych operacji fakoemulsyfikacji zaćmy z fiksacją soczewek wewnątrzgałkowych na torebkę przednią (tzw. implantacja do bruzdy rzęskowej). Pozostałe dwie dotyczą laserowej korekcji wzroku: indywidualizacji wyboru metody korekcji wady oraz problemu występowania, nasilenia i długości trwania zespołu suchego oka po tych zabiegach.

Mam nadzieję, że każdy z naszych Czytelników znajdzie w tym zeszycie interesujący dla siebie artykuł.

                                                                                           Redaktor Naczelny
                                                                               Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Published: 2021-03-31