Czy arteterapia może wspomagać proces leczenia zaburzeń depresyjnych? – studium przypadku Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radosława Kompowska-Marek
Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

Abstrakt

Arteterapia, rozumiana jako terapeutyczne oddziaływanie różnych dziedzin sztuki w procesie czynnej lub biernej aktywności twórczej, jest stosowana w terapii indywidualnej i grupowej w leczeniu chorób psychicznych, zaburzeń afektywnych, uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, trudnościach społecznych i emocjonalnych. W czasie pracy z pacjentem chorującym na depresję jego własna wypowiedź artystyczna może być pierwszym krokiem do nauki samoobserwacji i wglądu. W artykule opisano przypadek pacjentki po 60. r.ż., hospitalizowanej z powodu depresji w jednym ze szpitali centrum zdrowia psychicznego w województwie mazowieckim. Chora uczestniczyła w autorskim cyklu warsztatów indywidualnych „Ze sztuką ku zdrowiu”. W czasie zajęć przeprowadzonych z pacjentką założono stymulowanie procesów poznawczych i emocjonalnych chorej, zwrócono uwagę na pracę nad samooceną, zrozumieniem i akceptacją choroby, doświadczaniem lęku, uświadomieniem wypieranych treści, budowaniem pozytywnych relacji z innymi i zredukowaniem rozbieżności między ja realnym a ja powinnościowym pacjentki. Uzyskano rozładowanie negatywnych napięć, pogłębienie autorefleksji, zwiększyła się motywacja pacjentki do pracy nad sobą. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Bartel R. Arteterapia jako sposób na wychodzenie z kryzysu i twórczy rozwój. W: Deręgowska J, Majorczyk M, Świątkiewicz J (red.). Oblicza kryzysu współczesnego człowieka. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2012: 233-257.
2. Józefowski E. Arteterapia – praktyka oddziaływań artystycznych. Arteterapia 2010; 2: 2-8.
3. Karolak W. Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce. Difin, Warszawa 2015: 16.
4. Łoza B, Chmielnicka-Plaskota A. Arteterapia II. Difin, Warszawa 2014: 13-18.
5. Pankiewicz P, Bielicka Ż, Lamparska E. Specyfika leczenia depresji wieku podeszłego. Psychiatria Polska 2003; XXXVI(6): 177-186.
6. Popek S. Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985: 30.
7. Rejczak T. Misja fundacji. Online: http://www.pokonaccien.pl (dostęp: 28.05.2018).
8. Szary A. Depresja? Nie czekaj z reakcją. Online: http://www.zdrowie-publiczne.info (dostęp: 28.05.2018).
9. Wolpert L. Depresja – złośliwy smutek. Jak rozpoznawać i leczyć. Muza SA, Warszawa 2001: 156.10.