Pre- and perioperative prophylaxis of anti-VEGF therapy in patients with exudative macular degeneration Review article

Main Article Content

Agnieszka Kustra
Anna Święch

Abstract

Macular degeneration is one of the leading causes of blindness worldwide. Nowadays, the gold standard treatment for its exudative form is intravitreal injections with vascular growth factor inhibitor preparations performed on a once-daily basis. Great importance is now attached to the appropriate prophylaxis in the pre- and perioperative period in order to minimise the risk of complications, which often lead to irreversible damage to vision.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Kustra A, Święch A. Pre- and perioperative prophylaxis of anti-VEGF therapy in patients with exudative macular degeneration. Ophthatherapy [Internet]. 2023Sep.30 [cited 2024Feb.26];10(3):213-9. Available from: https://journalsmededu.pl/index.php/ophthatherapy/article/view/2869
Section
Surgery and laser therapy

References

1. Kałużny BJ. Epidemiologia starczego zwyrodnienia plamki. Okulistyka. 2002; 2: 5-8.
2. Partyka O, Wysocki MJ. Epidemiologia chorób narządu wzroku oraz infrastruktura okulistyczna w Polsce. Przegl Epidemiol. 2015; 69: 905-8.
3. Samoliński B, Gierczyński J. Okulistyka i choroby siatkówki. W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się. Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się. 2015. Online.
4. Gorin MB, Breitner JC, De Jong PT et al. The genetics of age-related macular degeneration. Mol Vis. 1999; 3: 5-29.
5. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Przewodnik postępowania. Na podstawie The Royal College of Ophthamologist. 2015.
6. Grabska-Liberek I, Jamrozy-Witkowska A, Wasyluk J. Jaskra pierwotna otwartego kąta i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako
główne przyczyny nieodwracalnej utraty wzroku we współczesnym świecie. Nowe możliwości diagnostyki i terapii. Post Nauk Med. 2019; XXXII(1): 42-8.
7. Wałek E, Przeździecka-Dołyk J, Misiuk-Hojło M. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem: kliniczno-patologiczne spektrum choroby i współczesne metody terapii. Geriatria. 2017; 11: 11.
8. Nowak JZ, Bienias W. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD): etiopatogeneza i strategie terapeutyczne. Postępy Hig Med Dosw. 2007; 61: 83-94.
9. Misiuk-Hojło M, Czajor K. Ogólnoustrojowa farmakokinetyka leków anty-VEGF podawanych doszklistkowo w leczeniu wysiękowego AMD. OphthaTherapy. 2016; 1(9): 4-10.
10. Fung AE, Rosenfeld PJ, Reichel E. The International Intravitreal Bevacizumab Safety Survey: using the internet to assess drug safety worldwide. Br J Ophthalmol. 2006; 90(11): 1344-9.
11. Fintak DR, Shah GK, Blinder KJ et al. Incidence of endophthalmitis related to intravitreal injection of bevacizumab and ranibizumab. Retina. 2008; 28: 1395-9.
12. Durand ML. Endophthalmitis. Clin Microbiol Infect. 2013; 19: 227-34.
13. Silpa-Archa S, Papirachnart A, Singhanetr P et al. Risk factors for endophthalmitis after cataract surgery in diabetic patients: a case control study. Int J Ophthalmol. 2019; 12(3): 417-23.
14. Peral A, Alonso J, García-García C et al. Importance of Lid Hygiene Before Ocular Surgery: Qualitative and Quantitative Analysis of Eyelid and Conjunctiva Microbiota. Eye Contact Lens. 2016; 42(6): 366-70.
15. Kubicka-Trząska A, Jędrychowska-Jamborska J, Kulig-Stochmal A et al. Endophthalmitis as a complication of intravitreal anti-VEGF therapy in patients with exudative age-related macular degeneration and degenerative myopia. Klin Oczna. 2015; 117(1): 35-9.
16. Romaniuk D, Michalska A, Dorecka M et al. Zapalenie wnętrza gałki ocznej – obecne poglądy na profilaktykę i leczenie. Okulistyka po Dyplomie. 2012; 2(5): 52-6.
17. Avery RL, Bakri SJ, Blumenkranz MS et al. Intravitreal injection technique and moni-toring: updated guidelines of an expert panel. Retina. 2014; 34 Suppl 12: S1-18.
18. Mackiewicz J, Grzybowski A, Lubiński et al. Zalecenia PTO dotyczące przygotowania pacjenta i wykonania iniekcji doszklistkowych. Polskie Towarzystwo Okulistyczne 2017.
19. Grzybowski A, Told R, Sacu S et al. Update on Intravitreal Injections: Euretina Expert Consensus Recommendations. Ophthalmologica. 2018; 239: 181-93.
20. Alghamdi YA, Camp A, Feuer W et al. Compliance and Subjective Patient Responses to Eyelid Hygiene. Eye Contact Lens. 2017; 43(4): 213-7.
21. Amescua G, Akpek EK, Farid M et al. Blepharitis Preferred Practice Pattern. Ophthalmology. 2018; 126: P56-93.
22. Hueso Abancens JR, Mengual VE, Schargel PK et al. Modification of the conjuntival flora with cleaning palpebral solutions. Arch Soc Esp Oftalmol. 2004; 79: 617-21.