Recenzenci 2022

prof. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze, Polska)
prof. Halina Bartosik-Psujek (Lublin, Polska)
dr hab. Waldemar Brola (Końskie, Polska)
dr hab. Alicja Kalinowska (Poznań, Polska)
prof. Alina Kułakowska (Białystok, Polska)
prof. Iwona Kurkowska-Jastrzębska (Warszawa, Polska)
prof. Jacek Losy (Poznań, Polska)
prof. Zdzisław Maciejek (Bydgoszcz, Polska)
prof. Konrad Rejdak (Lublin, Polska)
prof. Klaus Schmierer (Londyn, Wielka Brytania)
prof. Agnieszka Słowik (Kraków, Polska)
prof. Mariusz Stasiołek (Łódź, Polska)
dr Jacek Zaborski (Warszawa, Polska)
prof. Beata Zakrzewska-Pniewska (Warszawa, Polska)
prof. Tjalf Ziemssen (Drezno, Niemcy)