[1]
E. Willak-Janc, „Zastosowanie polisacharydów roślinnych u dzieci z kaszlem – przypadki kliniczne z codziennej praktyki lekarskiej”, MiŻ, t. 10, nr 1-4, s. 1-4, luty 2023.