[1]
M. Rell-Bakalarska i R. Rupiński, „Pacjentka z bólami odcinka piersiowego kręgosłupa, chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, diagnozowana w kierunku insulinooporności”, MiŻ, t. 9, nr 1-4, s. 38-42, grudz. 2022.