Kwartalnik „Medycyna i Życie" to popularne czasopismo naukowe publikujące przedruki i praktyczne prace z zakresu szeroko pojętej medycyny i farmakologii. Prezentowane treści mają na celu przedstawienie praktycznych apektów terapii, skutecznych metod leczenia i wskazówek istotnych w codziennej praktyce lekarskiej. 

Publikowane prace pochodzą głównie z materiałów wydawnictwa, a za ich dobór odpowiada Redakcja. 

Tom 7 Nr 3-4 (2020)

Szanowni Państwo,

kończymy rok 2020 na łamach „Medycyny i Życia”. Mamy nadzieję, że artykuły, które specjalnie dla Państwa wybraliśmy w tym roku, okazały się przydatne i przyczyniły się do jeszcze skuteczniejszego leczenia pacjentów.

W bieżącym numerze tematem dominującym jest wirus SARS-CoV-2, który odebrał nam mijający rok. Wbrew głównej linii komunikatów medialnych jego destruktywny wpływ dotyczy nie tylko układu oddechowego, lecz także całego organizmu, łącznie ze sferą psychiczną. Dlatego też w naszych praktykach musimy pamiętać o nim przy leczeniu różnych pacjentów, nie tylko tych szczególnie narażonych na powikłania płucne.

W pierwszym artykule dr Robert Rupiński dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat sposobów terapii bólu w czasie pandemii. Zamknięte przychodnie i przejście na tryb telewizyt wielu chorym utrudniają uzyskanie szybkiej pomocy w przypadku zwiększenia natężenia bólu, co bywa przyczyną samodzielnych modyfikacji leczenia. Doktor Rupiński pokazuje, jak zmniejszyć ryzyko dla pacjenta. 

Doktor Sławomir Murawiec doradza, które leki najbezpieczniej stosować u chorych z zaburzeniami psychicznymi wywołanymi sytuacją stresową, jaką jest pandemia.

Na koniec tematy mniej bieżące, ale bardzo istotne: stosowanie nicergoliny w różnych formach otępienia i związki odporności z mikrobiomem. Profesor Monika Białecka dzieli się z nami wskazówkami, u kogo, kiedy i jak dawkować nicergolinę. Doktor Tatiana Jamer zaś opisuje swoje doświadczenia ze stosowania  suplementów diety i odnosi je do literatury. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021 chciałbym życzyć Państwu wszystkiego najlepszego, powodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz powrotu świata do normalności.

Życzę Państwu owocnej lektury.

Redaktor Naczelny
lek. Andrzej Jabłoński

Opublikowane: 2020-12-16

Wyświetl wszystkie numery